Tuftet på feilinformasjon

Av Philip Saenger. Enda et fremstøt fra myndighetene for å hindre alternativ-komplementær behandling i Norge. Det har i mange år vært massiv motstand mot alle former for «alternativ» behandling. Myndighetene bruker også et totalt utdatert argument, om at det ikke finnes dokumentasjon. Det finnes massiv dokumentasjon på akupunktur, homeopati, urteterapi, kiropraktikk og flere former for healing. Problemet er ikke at det ikke finnes dokumentasjon, men at flere av disse behandlingsformene ikke er kompatible med rådende konsensus når det gjelder forståelse av mennesket. Men er det en gyldig grunn til å ville fjerne det? (… )

Tuftet på feilinformasjon Les mer