Egen erfaring som drivkraft

Debattartikkel av Sita Pettersen:
Vi mennesker er ulike og har ulike behov for hva som hjelper oss til å gjenvinne eller beholde vår helse fysisk, psykisk og ev. åndelig. Variasjon og mangfold i tilbudet til terapi og behandling er derfor svært viktig, og de autoriserte helsetjenestene i Norge i dag dekker ikke på langt nær disse ulike behovene. Jeg opplevde selv å bli svært syk for 25 år siden, og fikk lite eller ingen hjelp i det offentlige. Det fant jeg derimot bit for bit innen tradisjonell, komplementær behandling. Jeg har i dag et nært samarbeid med flere psykologer spesialisert innen traumeterapi, som sender en hel del klienter til meg for deler av behandlingsopplegget. Moms på alt av alternativ behandling vil ha langt større og mer alvorligere konsekvenser for både utøvere, klienter/forbrukere og Helsenorge enn hva det fremgår at myndighetene forstår og tar i betraktning.

Egen erfaring som drivkraft Les mer

Hvor er utredningen som viser økonomisk gevinst?

Debattartikkel av Svein Johannessen:
Regjeringens forslag om mva på alternativ medisin virker primært å handle om et ønske om økonomisk gevinst i form av merverdiavgiftsinntekter. At helsemessig gevinst også fører til økonomisk gevinst for samfunnet sett under ett, nevnes ikke med et ord. Regjeringen anbefales å lese WHOs globale rapport om tradisjonell og komplementær medisin 2019.

Hvor er utredningen som viser økonomisk gevinst? Les mer

Vurdere å skrive et høringssvar

Av Elisabeth Hjort Engebretsen.
To provoserende og merkelige argumenter blir brukt om homeopati. Det ene er at homeopater skal være ute etter å lure folk og at brukere og utøvere ikke kan tenke rasjonelt og logisk. Det andre som jeg synes er veldig trist er at det er akkurat de menneskene, som åpenbart ikke har noe kunnskap om alternativ medisin, sitter på toppen og tar avgjørelser som berører så mange menneskers liv.

Vurdere å skrive et høringssvar Les mer

Psykisk helse og kroppsorienterte behandlingsformer

Av Arne Egil. Jeg skriver denne teksten i dag fordi stortinget skal vurdere moms på alternative helse-behandlingstilbud til høsten. Behandlingstilbudet kan altså komme til å bli ca. 25 % dyrere. Jeg tror dette vil gå ut over en sårbar gruppe!?

Jeg forstår behovet for kvalitetssikring av behandlere, men jeg forstår ikke behovet for å øke lindringskostnader til de som ikke får nok hjelp av tilbudet helsevesenet har. Psykisk helse kan bedres ved å snakke om det for å roe ned tankene og på den måten roe ned det vonde i man kjenner i kroppen. Psykisk helse kan også bedres ved å roe ned kroppen for på den måten å endre de vonde tankene (… )

Psykisk helse og kroppsorienterte behandlingsformer Les mer

Brev sendt til pasientorganisasjoner

Brev sendt til pasientorganisasjoner 12.07.20:
Vi vet at flere organisasjoner av strategiske årsaker er forsiktige med offisielt nevne det faktum at mange av deres medlemmer benytter seg av alternative behandlingsformer i tillegg til de tilbud som det offentlige helsevesenet gir. Vi ber om at dere likevel tenker på hva som gagner deres medlemmer i hverdagen, og sende et høringssvar som går mot mva eller krever grundig utredning før fristen utløper 03.08.20.

Brev sendt til pasientorganisasjoner Les mer

De usynlige

Av Wenche Tømmervik. Vi jobber usynlig. Vi som alternative utøvere har så begrenset mulighet til å dele fra vår erfaring at det eneste som kommer frem i avisene er noen forvrengte skrekkeksempel som finnes i hver eneste bransje. Det finnes kun en håndfull dommer innen bransjen, de andre holder seg innenfor lovverket (… )

De usynlige Les mer

Frisk vs Syk

Av Wenche Tømmervik. Mellom det å være syk og måtte til lege eller på sykehus, er det en stor mengde mennesker som har vondter og ubehag som ikke defineres som sykdom. Dagens helsevesenet har ikke mulighet til å tilby helsefremmende tiltak til en stor del av befolkningen (… )

Frisk vs Syk Les mer

Forskjellsbehandling og maktarroganse

Av Øyvind K. Nilsen. Homeopatisk behandling kan vise til en rekke studier med signifikante positive resultater. At så ikke finnes er ren propaganda. Den antagelig største ble gjort av Sveitsiske myndigheter og gikk over mange år og fant homeopatisk behandling både effektiv og økonomisk fornuftig. Senere er den, etter en prøveperiode og folkeavstemning, blitt inkludert i det offentlige helsevesen (… )

Forskjellsbehandling og maktarroganse Les mer