Behold mvafritaket, det er god politikk!

Debattartikkel av Annette Løno:
Forslaget om å fjerne mvafritak er basert på synsing og personlige meninger, og det mangler grundig utredning og konsekvensanalyse.
Hvor er politikerne som: Har evne til å tilegne seg kunnskap om en bransje de ikke kjenner? Fremlegger bevis på påstander de kommer med?

Les mer

21 898 underskrifter overlevert stortingsrepresentanter

Tony Holm overleverte 03.11.20 på vegne av underskriftsaksjonen mvafribehandling den første “pakken” med underskrifter til stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene på SMB Norges seminar “Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?”

Les mer

Alternativ medisin – hva er det?

I Norge bruker vi det ufullstendige begrepet alternativ behandling for det som internasjonalt benevnes for komplementær- og alternativ medisin (KAM / CAM). Dette gjør at mange ikke vet at behandlingen …

Les mer

Ressursside

Aktuelle lenker, bl.a. til NAFKAMs ulike rapporter, norsk lovgivning, forskningsressurser.

Les mer

Brev til utøverorganisasjoner

Til organisasjoner for utøvere innen alternativ behandling! Vi vil minne om den pågående underskriftskampanjen mot regjeringens forslag om 25% mva på alternativ behandling fra 1.1.21. Aksjonen pågår for fullt og …

Les mer

Mvafribehandlings innspill til statsbudsjettet for 2021

Mvafribehandlings innspill sendt 12.10.2020 til Finanskomiteen og 26.10.2020 til Helse- og omsorgskomiteen
Vi mener at Helsedepartementet ikke har tatt hensyn til pasientene i sine innspill til Finansdepartementets utredning om innføring av mva på alternativ behandling. For mange pasienter er terapiformer som kommer inn under lov om alternativ behandling nødvendige helsetjenester og må derfor behandles som dette også når det gjelder mva.

Les mer

Regjeringens budsjettforslag for 2021

Avsnitt gjeldende alternativ behandling hentet fra: Prop. 1 LS (2020–2021) for budsjettåret 2021 — Skatter, avgifter og toll 2021 Tilråding fra Finansdepartementet 25. september 2020, godkjent i statsråd samme dag.  …

Les mer

2020: Regjeringen ønsker MVA fra 1. januar 2021

22.06.20 sendte Finansdepartementet ut høring med svarfrist 3. august 2020. I høringen foreslås det merverdiavgift fra 01.01.2021 på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Opprop: “Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!”

Les mer

Er innføring av mva et riktig veivalg for helsenorge?

Debattartikkel av Trine Hamnvik:
Finansdepartementet forventer å forbedre statsbudsjettet med om lag 300 mill. kroner ved å innføre mva på alternativ behandling. Når man regner på dette, ser man at det motsatte trolig vil skje fordi Statens utgiftene til helsetjenester vil øke.

Les mer