21 898 underskrifter overlevert stortingsrepresentanter

Tony Holm overleverte 03.11.20 på vegne av underskriftsaksjonen mvafribehandling den første “pakken” med underskrifter til stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene på SMB Norges seminar “Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?”

Les mer

Alternativ medisin – hva er det?

I Norge bruker vi det ufullstendige begrepet alternativ behandling for det som internasjonalt benevnes for komplementær- og alternativ medisin (KAM / CAM). Dette gjør at mange ikke vet at behandlingen …

Les mer

Ressursside

Aktuelle lenker, bl.a. til NAFKAMs ulike rapporter, norsk lovgivning, forskningsressurser.

Les mer

Brev til utøverorganisasjoner

Til organisasjoner for utøvere innen alternativ behandling! Vi vil minne om den pågående underskriftskampanjen mot regjeringens forslag om 25% mva på alternativ behandling fra 1.1.21. Aksjonen pågår for fullt og …

Les mer

Mvafribehandlings innspill til statsbudsjettet for 2021

Mvafribehandlings innspill sendt 12.10.2020 til Finanskomiteen og 26.10.2020 til Helse- og omsorgskomiteen
Vi mener at Helsedepartementet ikke har tatt hensyn til pasientene i sine innspill til Finansdepartementets utredning om innføring av mva på alternativ behandling. For mange pasienter er terapiformer som kommer inn under lov om alternativ behandling nødvendige helsetjenester og må derfor behandles som dette også når det gjelder mva.

Les mer

Regjeringens budsjettforslag for 2021

Avsnitt gjeldende alternativ behandling hentet fra: Prop. 1 LS (2020–2021) for budsjettåret 2021 — Skatter, avgifter og toll 2021 Tilråding fra Finansdepartementet 25. september 2020, godkjent i statsråd samme dag.  …

Les mer

2020: Regjeringen ønsker MVA fra 1. januar 2021

22.06.20 sendte Finansdepartementet ut høring med svarfrist 3. august 2020. I høringen foreslås det merverdiavgift fra 01.01.2021 på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Opprop: “Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!”

Les mer

Er innføring av mva et riktig veivalg for helsenorge?

Debattartikkel av Trine Hamnvik:
Finansdepartementet forventer å forbedre statsbudsjettet med om lag 300 mill. kroner ved å innføre mva på alternativ behandling. Når man regner på dette, ser man at det motsatte trolig vil skje fordi Statens utgiftene til helsetjenester vil øke.

Les mer

Hva med oss med komplekse helseproblemer?

Intervju:
Cathrine Lønnerød Brun snakker ut fra egen erfaring når hun sier at situasjonen vil bli vanskelig for veldig mange med kroniske sykdommer dersom mvafritaket fjernes for alternativ behandling. Disse er ofte også er i en krevende økonomisk situasjon. “Det er mange som har slitt lenge før vi klarte å finne den riktige hjelpen.” sier Brun

Les mer

Mellom distriktspolitikk og internasjonale trender

Debattartikkel av Helga Tverdal:
Mens man i Norge snakker om kvakksalveri og sjarlataner, om at alternativmedisin ikke hjelper, at det bare er tull og vas alt sammen som vi må beskyttes for, har man i andre land for lengst åpnet opp og omfavnet forandringene. Man kan trygt si at vi i Norge lever i et overskuelig og forholdsvis lite samfunn, og at vi i det store og hele er ganske konservative når det gjelder helsepolitikk. Jeg våger til og med å påstå at den konservative holdningen bunner i usikkerhet for det ukjente.

Les mer