Underskriftsaksjonen avsluttet

Denne aksjonen ble startet da Arbeiderpartiet forslo innføring av mva for alternativ behandling i sitt alternative budsjett for 2019.

Regjeringen, ved finansdepartementet, sendte på sommeren 2020 ut en høring om mva på alternativ behandlig. Regjeringen tok IKKE hensyn til gode innspill og fikk presset igjennom forslaget ved å inngå et budsjettforlig med Frp.

21 898 underskrifter overlevert stortingsrepresentanter 3.11.20

Etter at mva på komplementær og alternativ behandling ble innført fra 1.1.21 ble underskriftsaksjonen endelig avsluttet 30.04.21. Da var det samlet inn drygt 27 648 underskrifter hvorav 22 817 digitalt og 4 831 samlet på underskriftslister.

Oppropsteksten

Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter.

Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.