Ap, Sp, Frp, SV, Rødt og delvis V stemmer for avklaring

Hva skjer på Stortinget?

3. mars 2022 ble de nødvendige endringene i helsepersonelloven for autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere behandlet i Stortinget. Samtidig ble følgende vedtak gjort:

Vedtak 417
Stortinget ber regjeringen avklare hvilke av tjenestetilbyderne som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling, som kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av ordningene for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell, herunder en vurdering av hvilke grupper som skal omfattes av disse ordningene og få fritak fra merverdiavgiftsloven, så snart som mulig.

Høyre,  MDG, Krf og en av representanter fra Venstre (Abid Raja) stemt mot.

Allerede 15.12.20, samme dag som innføring av mva ble vedtatt i forbindelse med behandling av statsbudsjett for 2021, fikk følgende forslag fra Ap, Sp, SV, MDG og Rødt flertall etter at Frp også ga sin støtte til forslaget:

Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.

Denne gangen har Stortinget spesielt nevnt de terapeuter som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling – det er disse som før 1.1.2021 hadde mvafritak.