Ressursside

Innføring av mva på alternativ behandling (2020/2021)

Høringssvarene på Finansdepartementets høring som hadde frist 03.08.20 – her finnes også selve høringsnotatet som ble sendt ut.
I budsjettforslaget for 2021 diskuteres høringssvarene og det er noen endringer i forhold til Finansdepartementets forslag.
Finanskomiteens innstilling (komiteen saken hører inn under) og Helse- og omsorgskomiteens innstilling (søk på “alternativ behandling”) viser partienes holdning i før vedtak i Stortinget.

WEB-TV om saken:

Behandling i Stortinget:

Norsk lovgivning

For de som ikke kjenner historien bak vår nåværende lovgivning, start gjerne med å lese  kort historisk oversikt (SABORG) over utredninger og lovgivning som gjelder alternativ behandling i Norge. Før lov om alternativ behandling var det “kvakksalverloven” som regulerte området. Ønsker du å vite mer om forskjellen mellom lovene, les gjerne Er det riktig å gjeninnføre kvakksalverloven? fra 2011. Artikkelen er skreveVt av lederen for aksjonen “Ingen liker å bli lurt” så den er i utgangspunktet kritisk til alternativ behandling.

Forarbeidet for dagens lov om alternativ behandling var NOU 1998: 21, Aarbakke-utvalgets utredning. Etter denne utredningen skrev Helsedepartementet Ot.prp. nr. 27 2002-2003 som var deres anbefaling på hvordan den fremtidige lovgivningen skulle bli. Den inneholder en grundig begrunnelse og intensjonen som lå bak paragrafene i Lov om alternativ behandling.

Lenker til gjeldende lovgivning:

Forskning i Norge

NAFKAM

Nasjonal forskningssenter for alternativ medisin ved Universitet i Tromsø, her et utvalg av aktuelle lenker:

Statistisk sentralbyrå

Helsedirektoratet

Andre henvisninger til norsk forskning

Andre aktuelle norske lenker:

Artikler o.l. fra forbruker-, pasientorganisasjoner o.l.

Kommentarartikler, artikler i media, blogger o.l.

Ressurser utenfor Norge

Internasjonale rapporter

WHO:

EU:

Gjeldende enkeltland

Forskningsrelaterte nettsteder

Homeopati:

Medisinske tidskrifter

Artikler om forskning utenfor Norge:

Kjenner du til andre ressurser som bør være med i lista?

Er det noe du mener bør endre eller bør føyes til – send epost til post@mvafribehandling.no

Diskusjon om dette tema foregår i FB-gruppen mvafribehandling – aksjonsgruppe