2020: Forslag fra Stortingsrepresentanter (Ap)

Oppdatering 25.10.2020

Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlig innspill med frist tirsdag 5. januar. kl. 23.59

Oppdatering 10.10.2020

Representantforslaget er under komitebehandling i Helse- og omsorgskomiteen med Sveinung Stensland som saksordfører. Det står nå som merknad:
“Forslag 3 og​ 4 er behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises)” – noe som i praksis bør bety at det eneste som er igjen av forslaget er ønske om stortingsmelding om kvakksalveri.

 

Representantforslag 19.06.20 fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om kvakksalveri, der det foreslås innstramminger overfor aktører som bevisst lover helsegevinst der dette ikke er tilstrekkelig bevist, og der straffenivået for overtredelser av lovverket gjennomgås.
  2. Stortinget ber regjeringen innføre merverdiavgift på alternativ behandling.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i merverdiavgiftsloven og eventuelle andre nødvendige lovendringer for å sikre at helsepersonell inkluderer merverdiavgift hvis de utfører alternativ behandling.
  4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at aktører som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, og som etter en faglig vurdering kan sies å tilby helsehjelp, fortsatt kan få fritak for merverdiavgift.
  5. Stortinget ber regjeringen innføre merverdiavgift på kosmetisk behandling som ikke har medisinsk årsak.

Hele forslaget med begrunnelse

Dette forslaget virker å være Ap’s motforslag til høringen som Regjeringen har ute via finansdepartementet.