Brev sendt til pasientorganisasjoner

Dyrere behandling for mange pasienter

Høringsfrist 3. august

Regjeringen sendte rett før ferien ut en høring med forslag om å innføre moms på all komplementær, supplerende og integrerende behandling som kommer inn under Lov om alternativ behandling fra 1.1.2021. Ifølge forslaget skal dette gjelde også når behandleren er autorisert som helsepersonell.

Vi ber alle pasient-/ forbrukerorganisasjoner vurdere hvilke konsekvenser dette vil få for sine medlemmer og sende inn høringssvar. Vi anbefaler at denne enten går i retning av at det må gjøres en grundig utredning av konsekvensene for pasientene før saken blir sendt ut på en ny høring, eller at den går helt i mot innføring av mva.

I 2018 hadde, ifølge NAFKAM, 37% av alle spurte benyttet seg av alternativ behandling siste år. Komplementære behandlingsmetoder utgjør en vesentlig del av det totale helsetilbudet i Norge. Særlig de som ikke opplever å få nok hjelp av det offentlige helsevesenet ser seg om etter alternativer som massasje, akupunktur, soneterapi, naprapati, osteopati, homeopati, gestaltterapi, psykodrama, musikkterapi – og en rekke andre.

Dersom det blir vedtatt å innføre mva på alternativ-/ komlementærmedisin, vil det resultere i høyere utgifter for pasientene, også for ditt forbunds medlemmer. Mange mennesker med kroniske lidelser benytter seg både av konvensjonell medisin og alternative metoder, de siste ofte for å lindre sekundære symptomer og komplikasjoner.

Vi vet at flere organisasjoner av strategiske årsaker er forsiktige med offisielt nevne det faktum at mange av deres medlemmer benytter seg av alternative behandlingsformer i tillegg til de tilbud som det offentlige helsevesenet gir. Vi ber om at dere likevel tenker på hva som gagner deres medlemmer i hverdagen, og sende et høringssvar som går mot mva eller krever grundig utredning før fristen utløper 03.08.20.

Dette brevet er sendt fra FB-gruppen “Mvafribehandling – aksjonsgruppe” fordi vi er bekymret for at mva vil bli innført uten at pasientorganisasjonene har fått mulighet til å uttale seg siden høringen foregår midt i ferien.