Demonstrasjon fremfor Stortinget 9. desember

HOVEDTALER:
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), medlem av Arbeid- og sosialkomiteen

TALE:
Stortingsrepresentant Kari Kjos (FrP), medlem av Helse- og omsorgskomiteen

KONFERANSIER:
Jostein Odland

APPELLER
– Mvafribehandling
– Lidia I. Myhre, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
– Jan Magne Sørensen, Hvite Ørn
– Margaret Nilsen, Norsk Psykoterapiforbund
– Holistisk Forbund

Oppmøte fra 14:00 på Eidsvolls plass forran Stortinget, programmet starter 15:00.
For de som ikke kan delta: livesending

Husk munnbind og å holde anbefalt avstand!

Bakgrunn for demonstrasjon er at regjeringen, med Høyre i spissen, ønsker å innføre mva på nødvendig helsehjelp uten først å utredet konsekvensene for:

    Mennesker som er avhengig av komplementær og alternative terapiformer fordi de mangler diagnose eller det ikke finnes behandlingstilbud

    Mennesker som ikke når fram i behandlingskøene, f.eks de som trenger psykoterapi

    Kroniske syke og andre som opplever at det offentlige helsevesenet bare tilbyr smertestillende medisiner, men får behandling som fungerer av komplementær eller alternativ terapeut.

I Norge er det rundt 1 million som hvert år benytter seg av disse terapiformene som regjeringen ønsker å gjøre 25% dyrere for pasientene.
Se Facebook arrangementet

Arrangør Holistisk Forbund i samarbeid med Mvafribehandling