Brev til utøverorganisasjoner

Til organisasjoner for utøvere innen alternativ behandling!

Vi vil minne om den pågående underskriftskampanjen mot regjeringens forslag om 25% mva på alternativ behandling fra 1.1.21. Aksjonen pågår for fullt og det er viktig at vi alle sammen gjør en innsats nå før statsbudsjettet vedtas i stortinget. Vi anmoder derfor deres organisasjon om å sende ut en oppfordring på e-post til medlemmene. Nedenfor følger et forslag til hvordan en slik e-post kan formuleres med alle nødvendige opplysninger.

Med vennlig hilsen
Moderatorer og tilretteleggere for mvafribehandling-aksjonen

 

FORSLAG TIL EPOST:

Kjære medlem!

Som du sikkert har fått med deg, har det kommet forslag om 25% merverdiavgift på alternativ behandling fra 1.1.21. På mvafribehandling.no skjer det nå en underskriftkampanje som medlemmene oppfordres til å delta i. Vi ønsker at våre klienter er informert om forslaget og gis en mulighet til å protestere.

Du kan gjerne dele linken for elektronisk signering blant pasientene. Oppfordrer også til å dele dette på sosiale media! Når man signerer elektronisk kan man velge å være anonym.

Papirversjon på klinikk samler oftest flest underskrifter. Du finner link til en PDF fil som du kan printe ut. Nederst på arket finner du e-postadressen som du sender bilde av listen til.

For elektronisk signering: www.opprop.net/mva_fri_behandling

Papirversjon for signering: mvafribehandling.no/info/underskriftslister/