21 898 underskrifter overlevert stortingsrepresentanter

Tony Holm overleverte på vegne av underskriftsaksjonen mvafribehandling den første “pakken” med underskrifter til stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene på SMB Norges seminar “Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?” 03.11.20

Mottakerne var stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene:

  • Mats A. Kirkebirkeland (H) fra Helse- og omsorgskomiteen
  • Ola Elvestuen (V) fra Finanskomiteen

Overrekkelsen ble bevitnet av to stortingsrepresentanter fra opposisjonen:

  • Hans Andreas Limi (Frp) fra Finanskomiteen
  • Hege Haukeland Liadal (Ap) fra Helse- og omsorgskomiteen

Tony sa blant annet under overlevering at “å straffe syke mennesker med 25% økning i pris på helsetilbud de finner nyttig selv, er ikke nødvendigvis riktig vei å gå” og at “underskriftsaksjonen kommer til å fortsette videre, og blir det moms på alternativ behandling er jeg ganske sikker på at de 22 000 underskriftene kommer til å dobles og triples temmelig fort når folk forstår hva 25% økning vil innebære.

Hele seminaret kan sees ved å bruke lenken under. Selve overrekkelsen med Tonys tale kan du se fra kl. 2:17:30 – 2:21:45 i lenken, deretter kommer debatten mellom stortingsrepresentantene: seminar 3.11.20