Egen erfaring som drivkraft

Debattartikkel av Sita Pettersen:
Vi mennesker er ulike og har ulike behov for hva som hjelper oss til å gjenvinne eller beholde vår helse fysisk, psykisk og ev. åndelig. Variasjon og mangfold i tilbudet til terapi og behandling er derfor svært viktig, og de autoriserte helsetjenestene i Norge i dag dekker ikke på langt nær disse ulike behovene. Jeg opplevde selv å bli svært syk for 25 år siden, og fikk lite eller ingen hjelp i det offentlige. Det fant jeg derimot bit for bit innen tradisjonell, komplementær behandling. Jeg har i dag et nært samarbeid med flere psykologer spesialisert innen traumeterapi, som sender en hel del klienter til meg for deler av behandlingsopplegget. Moms på alt av alternativ behandling vil ha langt større og mer alvorligere konsekvenser for både utøvere, klienter/forbrukere og Helsenorge enn hva det fremgår at myndighetene forstår og tar i betraktning.

25 kr i stedet for 25%!

Bruk Vipps 617781 eller bankkonto 15064732614 (1506.47.32614) for å sende valgfritt beløp. Kronerulling for fortsatt mva-fri behandling Det er den nesten totale tausheten om at regjeringen ønsker å innføre mva på komplementær og alternativ behandling fra årsskiftet som gjør at vi er ser oss nødt til å starte en kronerulling for å kunne informere det … Les mer 25 kr i stedet for 25%!

Alternativ medisin – hva er det?

I Norge bruker vi det ufullstendige begrepet alternativ behandling for det som internasjonalt benevnes for komplementær og alternativ medisin (KAM / CAM). Dette gjør at mange ikke vet at behandlingen de benytter seg av vil bli rundt 25% dyrere fra årsskiftet dersom regjeringen får igjennom at mvafritaket for alternativ behandling skal opphøre fra årsskiftet.

Høringssvar ut fra et kjønnsperspektiv

Kvinners helsebehov blir neglisjert i forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling Ifølge NAFKAM så er gjennomsnittsbrukeren av komplementær-/alternativ behandling en kvinne, over 40 år, med høyere utdanning og høy inntekt[1]. Høringsnotatet tar ikke opp kjønnsperspektivet. Det stiller ikke spørsmål som: Hva er grunnen til at ressurssterke kvinner søker helsehjelp utenfor de … Les mer Høringssvar ut fra et kjønnsperspektiv

Dyrere behandling for mange pasienter

Brev sendt til pasientorganisasjoner 12.07.20:
Vi vet at flere organisasjoner av strategiske årsaker er forsiktige med offisielt nevne det faktum at mange av deres medlemmer benytter seg av alternative behandlingsformer i tillegg til de tilbud som det offentlige helsevesenet gir. Vi ber om at dere likevel tenker på hva som gagner deres medlemmer i hverdagen, og sende et høringssvar som går mot mva eller krever grundig utredning før fristen utløper 03.08.20.