Nedlasting av plakater o.a. materiell

Denne siden er laget for terapeuter og andre som ønsker å laste ned plakater eller samle inn underskrifter. Underskrifter mot mva på komplementær og alternativ behandling Det er mulig å underskrive digitalt på vårt opprop, men for mange som bruker alternativ behandling oppleves det som for komplisert. Vi anbefaler derfor at alle terapeuter som støtter … Les mer

Alternativ medisin – hva er det?

I Norge bruker vi det ufullstendige begrepet alternativ behandling for det som internasjonalt benevnes for komplementær og alternativ medisin (KAM / CAM). Dette gjør at mange ikke vet at behandlingen de benytter seg av vil bli rundt 25% dyrere fra årsskiftet dersom regjeringen får igjennom at mvafritaket for alternativ behandling skal opphøre fra årsskiftet.

Egen erfaring som drivkraft

Debattartikkel av Sita Pettersen:
Vi mennesker er ulike og har ulike behov for hva som hjelper oss til å gjenvinne eller beholde vår helse fysisk, psykisk og ev. åndelig. Variasjon og mangfold i tilbudet til terapi og behandling er derfor svært viktig, og de autoriserte helsetjenestene i Norge i dag dekker ikke på langt nær disse ulike behovene. Jeg opplevde selv å bli svært syk for 25 år siden, og fikk lite eller ingen hjelp i det offentlige. Det fant jeg derimot bit for bit innen tradisjonell, komplementær behandling. Jeg har i dag et nært samarbeid med flere psykologer spesialisert innen traumeterapi, som sender en hel del klienter til meg for deler av behandlingsopplegget. Moms på alt av alternativ behandling vil ha langt større og mer alvorligere konsekvenser for både utøvere, klienter/forbrukere og Helsenorge enn hva det fremgår at myndighetene forstår og tar i betraktning.

Underskriftslister

Vi oppfordrer alle som kan om å underskrive digitalt. Ønsker du å legge ut underskriftsliste på venteværelse eller samle inn på andre måter, kan du trykke på bildet for å laste ned en pdf-fil som du kan skrive ut. Hvis du har problemer med å laste ned, send en epost til post@mvafribehandling.no så sender vi … Les mer

25 kr i stedet for 25%!

Bruk Vipps 617781 eller bankkonto 15064732614 (1506.47.32614) for å sende valgfritt beløp. Kronerulling for fortsatt mva-fri behandling Det er den nesten totale tausheten om at regjeringen ønsker å innføre mva på komplementær og alternativ behandling fra årsskiftet som gjør at vi er ser oss nødt til å starte en kronerulling for å kunne informere det … Les mer

Dyrere behandling for mange pasienter

Brev sendt til pasientorganisasjoner 12.07.20:
Vi vet at flere organisasjoner av strategiske årsaker er forsiktige med offisielt nevne det faktum at mange av deres medlemmer benytter seg av alternative behandlingsformer i tillegg til de tilbud som det offentlige helsevesenet gir. Vi ber om at dere likevel tenker på hva som gagner deres medlemmer i hverdagen, og sende et høringssvar som går mot mva eller krever grundig utredning før fristen utløper 03.08.20.

2018: Arbeiderpartiets forslag i finansinnstillingen

Stortinget sa nei til å gjøre endringer i mvafritaksordningen i behandlingen av budsjettet for 2019 Lenke til det fullstendige resultatet: voteringen i Stortinget. Her kan du også se hvordan de ulike partiene stemte. Arbeiderpartiets forslag Arbeiderpartiet ønsket å legge mva på alternativ behandling også når det blir utført av autorisert helsepersonell. Teksten i utvidelsesfeltene under er … Les mer