Underskriftsaksjonen avsluttet

Etter at mva på komplementær og alternativ behandling ble innført fra 1.1.21 ble underskriftsaksjonen endelig avsluttet 30.04.21. Da var det samlet inn 27 650 underskrifter

Les mer

Mvafribehandlings innspill til representantforslaget

Sendt 05.01.2021 til Helse- og omsorgskomiteen: Skriftlige innspill til representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser
Vi er dypt bekymret for at det ikke vil bli tatt tilstrekkelig hensyn til pasientenes / brukernes behov i den videre prosessen for å avklare hvem som får mvaunntak i fremtiden

Les mer

Demonstrasjon fremfor Stortinget 9. desember

HOVEDTALER: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), medlem av Arbeid- og sosialkomiteen TALE: Stortingsrepresentant Kari Kjos (FrP), medlem av Helse- og omsorgskomiteen KONFERANSIER: Jostein Odland APPELLER – Mvafribehandling – Lidia I. …

Les mer

21 898 underskrifter overlevert stortingsrepresentanter

Tony Holm overleverte 03.11.20 på vegne av underskriftsaksjonen mvafribehandling den første “pakken” med underskrifter til stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene på SMB Norges seminar “Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?”

Les mer

Brev til utøverorganisasjoner

Til organisasjoner for utøvere innen alternativ behandling! Vi vil minne om den pågående underskriftskampanjen mot regjeringens forslag om 25% mva på alternativ behandling fra 1.1.21. Aksjonen pågår for fullt og …

Les mer

Mvafribehandlings innspill til statsbudsjettet for 2021

Mvafribehandlings innspill sendt 12.10.2020 til Finanskomiteen og 26.10.2020 til Helse- og omsorgskomiteen
Vi mener at Helsedepartementet ikke har tatt hensyn til pasientene i sine innspill til Finansdepartementets utredning om innføring av mva på alternativ behandling. For mange pasienter er terapiformer som kommer inn under lov om alternativ behandling nødvendige helsetjenester og må derfor behandles som dette også når det gjelder mva.

Les mer

Høringssvar ut fra et kjønnsperspektiv

Svar fra 66 underskriver på Finansdepartementets høring om mva på alternativ behandling med svarfrist 03.08.2010
Kvinners helsebehov blir neglisjert i forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling

Les mer

Brev sendt til pasientorganisasjoner

Brev sendt til pasientorganisasjoner 12.07.20:
Vi vet at flere organisasjoner av strategiske årsaker er forsiktige med offisielt nevne det faktum at mange av deres medlemmer benytter seg av alternative behandlingsformer i tillegg til de tilbud som det offentlige helsevesenet gir. Vi ber om at dere likevel tenker på hva som gagner deres medlemmer i hverdagen, og sende et høringssvar som går mot mva eller krever grundig utredning før fristen utløper 03.08.20.

Les mer