Frisk vs Syk

Av Wenche Tømmervik. Mellom det å være syk og måtte til lege eller på sykehus, er det en stor mengde mennesker som har vondter og ubehag som ikke defineres som sykdom. Dagens helsevesenet har ikke mulighet til å tilby helsefremmende tiltak til en stor del av befolkningen (… )

Frisk vs Syk Les mer

Forskjellsbehandling og maktarroganse

Av Øyvind K. Nilsen. Homeopatisk behandling kan vise til en rekke studier med signifikante positive resultater. At så ikke finnes er ren propaganda. Den antagelig største ble gjort av Sveitsiske myndigheter og gikk over mange år og fant homeopatisk behandling både effektiv og økonomisk fornuftig. Senere er den, etter en prøveperiode og folkeavstemning, blitt inkludert i det offentlige helsevesen (… )

Forskjellsbehandling og maktarroganse Les mer

Tuftet på feilinformasjon

Av Philip Saenger. Enda et fremstøt fra myndighetene for å hindre alternativ-komplementær behandling i Norge. Det har i mange år vært massiv motstand mot alle former for «alternativ» behandling. Myndighetene bruker også et totalt utdatert argument, om at det ikke finnes dokumentasjon. Det finnes massiv dokumentasjon på akupunktur, homeopati, urteterapi, kiropraktikk og flere former for healing. Problemet er ikke at det ikke finnes dokumentasjon, men at flere av disse behandlingsformene ikke er kompatible med rådende konsensus når det gjelder forståelse av mennesket. Men er det en gyldig grunn til å ville fjerne det? (… )

Tuftet på feilinformasjon Les mer