Til det kongelige finansdepartement

Debattartikkel av Kristin Vikheim:
Min store drøm er at myndighetene legger mer til rette for et tettere samarbeid med helsevesenet og alternative behandlere. Faktisk kan mange pasienter få en mer fungerende kropp fordi man samarbeider og vet ut i fra hvilken kompetanse som skal til for løse et helseproblem. Det er mange helter innenfor vårt helsevesen men Det er faktisk mange helter innenfor den alternative bransjen også. Dersom helse og arbeid for alle er i fokus, så er det rart at man skal gjøre det enda mer kostbart og mindre tilgjengelighet for metoder til å bli frisk.

Egen erfaring som drivkraft

Debattartikkel av Sita Pettersen:
Vi mennesker er ulike og har ulike behov for hva som hjelper oss til å gjenvinne eller beholde vår helse fysisk, psykisk og ev. åndelig. Variasjon og mangfold i tilbudet til terapi og behandling er derfor svært viktig, og de autoriserte helsetjenestene i Norge i dag dekker ikke på langt nær disse ulike behovene. Jeg opplevde selv å bli svært syk for 25 år siden, og fikk lite eller ingen hjelp i det offentlige. Det fant jeg derimot bit for bit innen tradisjonell, komplementær behandling. Jeg har i dag et nært samarbeid med flere psykologer spesialisert innen traumeterapi, som sender en hel del klienter til meg for deler av behandlingsopplegget. Moms på alt av alternativ behandling vil ha langt større og mer alvorligere konsekvenser for både utøvere, klienter/forbrukere og Helsenorge enn hva det fremgår at myndighetene forstår og tar i betraktning.

Hvor er utredningen som viser økonomisk gevinst?

Debattartikkel av Svein Johannessen:
Regjeringens forslag om mva på alternativ medisin virker primært å handle om et ønske om økonomisk gevinst i form av merverdiavgiftsinntekter. At helsemessig gevinst også fører til økonomisk gevinst for samfunnet sett under ett, nevnes ikke med et ord. Regjeringen anbefales å lese WHOs globale rapport om tradisjonell og komplementær medisin 2019.

Vurdere å skrive et høringssvar

Av Elisabeth Hjort Engebretsen.
To provoserende og merkelige argumenter blir brukt om homeopati. Det ene er at homeopater skal være ute etter å lure folk og at brukere og utøvere ikke kan tenke rasjonelt og logisk. Det andre som jeg synes er veldig trist er at det er akkurat de menneskene, som åpenbart ikke har noe kunnskap om alternativ medisin, sitter på toppen og tar avgjørelser som berører så mange menneskers liv.

Psykisk helse og kroppsorienterte behandlingsformer

Av Arne Egil. Jeg skriver denne teksten i dag fordi stortinget skal vurdere moms på alternative helse-behandlingstilbud til høsten. Behandlingstilbudet kan altså komme til å bli ca. 25 % dyrere. Jeg tror dette vil gå ut over en sårbar gruppe!?

Jeg forstår behovet for kvalitetssikring av behandlere, men jeg forstår ikke behovet for å øke lindringskostnader til de som ikke får nok hjelp av tilbudet helsevesenet har. Psykisk helse kan bedres ved å snakke om det for å roe ned tankene og på den måten roe ned det vonde i man kjenner i kroppen. Psykisk helse kan også bedres ved å roe ned kroppen for på den måten å endre de vonde tankene (… )

De usynlige

Av Wenche Tømmervik. Vi jobber usynlig. Vi som alternative utøvere har så begrenset mulighet til å dele fra vår erfaring at det eneste som kommer frem i avisene er noen forvrengte skrekkeksempel som finnes i hver eneste bransje. Det finnes kun en håndfull dommer innen bransjen, de andre holder seg innenfor lovverket (… )

Frisk vs Syk

Av Wenche Tømmervik. Mellom det å være syk og måtte til lege eller på sykehus, er det en stor mengde mennesker som har vondter og ubehag som ikke defineres som sykdom. Dagens helsevesenet har ikke mulighet til å tilby helsefremmende tiltak til en stor del av befolkningen (… )

Forskjellsbehandling og maktarroganse

Av Øyvind K. Nilsen. Homeopatisk behandling kan vise til en rekke studier med signifikante positive resultater. At så ikke finnes er ren propaganda. Den antagelig største ble gjort av Sveitsiske myndigheter og gikk over mange år og fant homeopatisk behandling både effektiv og økonomisk fornuftig. Senere er den, etter en prøveperiode og folkeavstemning, blitt inkludert i det offentlige helsevesen (… )