Symptomer som problem, eller som ressurs?

Debattartikkel av Helga Tverdal:
Prinsippene innen skolemedisinen og alternativbehandling utfyller hverandre svært godt. Så godt at man burde satse mye på å få styrket alternativsektoren. Mennesker som tar ansvar for egen helse, som er villige til å se på mønstre og livsstil for å være så friske som mulig, avlaster helsevesenet i stor grad. Mens skolemedisinen er suveren på diagnostikk, på akuttmedisin, på kirurgi, på smittsomme sykdommer, har den mindre å stille opp med når det gjelder kroniske-, eller livsstilssykdommer. Alternativmedisinen derimot er god på å sette ting i sammenheng, på å se helheten, på å gjenopprette homøostasen.

Symptomer som problem, eller som ressurs? Les mer

Anekdoter og økonomiske ringvirkninger

Debattartikkel av Marianne Borchgrevink Claussen:
Mange har symptomer og lidelser som ikke gir grunnlag for noen diagnose i det offentlige helsetilbudet, og som det heller ikke finnes noen kurerende allopatiske legemidler/behandling for i det skolemedisinske tilbudet. For denne gruppen mennesker er det avgjørende at komplementære tilbud er godt tilgjengelig, og at disse ikke blir dyrere som følge av innføring av merverdiavgift.

Anekdoter og økonomiske ringvirkninger Les mer

Av natur tverrfaglig og holistisk

Debattartikkel av Philip Saenger:
Innen psykisk helsevern er det et sentralt prinsipp å arbeide tverrfaglig, og holistisk. Dette passer meg bra med tanke på den holistiske formen min komplementære behandlingsform, homeopati, har. Her sees alltid mennesket i et helhetlig lys, eksistensielt, psykologisk, medisinsk, sosiologisk og åndelig. Så innen psykisk helsevern arbeider jeg miljøterapeutisk og med grupper. Ikke som homeopat. Men homeopatiutdannelsen er et godt faglig grunnlag for å tenke helhetlig og øker min faglige kompetanse.

Av natur tverrfaglig og holistisk Les mer

Egen erfaring som drivkraft

Debattartikkel av Sita Pettersen:
Vi mennesker er ulike og har ulike behov for hva som hjelper oss til å gjenvinne eller beholde vår helse fysisk, psykisk og ev. åndelig. Variasjon og mangfold i tilbudet til terapi og behandling er derfor svært viktig, og de autoriserte helsetjenestene i Norge i dag dekker ikke på langt nær disse ulike behovene. Jeg opplevde selv å bli svært syk for 25 år siden, og fikk lite eller ingen hjelp i det offentlige. Det fant jeg derimot bit for bit innen tradisjonell, komplementær behandling. Jeg har i dag et nært samarbeid med flere psykologer spesialisert innen traumeterapi, som sender en hel del klienter til meg for deler av behandlingsopplegget. Moms på alt av alternativ behandling vil ha langt større og mer alvorligere konsekvenser for både utøvere, klienter/forbrukere og Helsenorge enn hva det fremgår at myndighetene forstår og tar i betraktning.

Egen erfaring som drivkraft Les mer

Hvor er utredningen som viser økonomisk gevinst?

Debattartikkel av Svein Johannessen:
Regjeringens forslag om mva på alternativ medisin virker primært å handle om et ønske om økonomisk gevinst i form av merverdiavgiftsinntekter. At helsemessig gevinst også fører til økonomisk gevinst for samfunnet sett under ett, nevnes ikke med et ord. Regjeringen anbefales å lese WHOs globale rapport om tradisjonell og komplementær medisin 2019.

Hvor er utredningen som viser økonomisk gevinst? Les mer

Vurdere å skrive et høringssvar

Av Elisabeth Hjort Engebretsen.
To provoserende og merkelige argumenter blir brukt om homeopati. Det ene er at homeopater skal være ute etter å lure folk og at brukere og utøvere ikke kan tenke rasjonelt og logisk. Det andre som jeg synes er veldig trist er at det er akkurat de menneskene, som åpenbart ikke har noe kunnskap om alternativ medisin, sitter på toppen og tar avgjørelser som berører så mange menneskers liv.

Vurdere å skrive et høringssvar Les mer

Psykisk helse og kroppsorienterte behandlingsformer

Av Arne Egil. Jeg skriver denne teksten i dag fordi stortinget skal vurdere moms på alternative helse-behandlingstilbud til høsten. Behandlingstilbudet kan altså komme til å bli ca. 25 % dyrere. Jeg tror dette vil gå ut over en sårbar gruppe!?

Jeg forstår behovet for kvalitetssikring av behandlere, men jeg forstår ikke behovet for å øke lindringskostnader til de som ikke får nok hjelp av tilbudet helsevesenet har. Psykisk helse kan bedres ved å snakke om det for å roe ned tankene og på den måten roe ned det vonde i man kjenner i kroppen. Psykisk helse kan også bedres ved å roe ned kroppen for på den måten å endre de vonde tankene (… )

Psykisk helse og kroppsorienterte behandlingsformer Les mer

De usynlige

Av Wenche Tømmervik. Vi jobber usynlig. Vi som alternative utøvere har så begrenset mulighet til å dele fra vår erfaring at det eneste som kommer frem i avisene er noen forvrengte skrekkeksempel som finnes i hver eneste bransje. Det finnes kun en håndfull dommer innen bransjen, de andre holder seg innenfor lovverket (… )

De usynlige Les mer