Vurdere å skrive et høringssvar

Av Elisabeth Hjort Engebretsen. To provoserende og merkelige argumenter blir brukt om homeopati. Det ene er at homeopater skal være ute etter å lure folk og at brukere og utøvere ikke kan tenke rasjonelt og logisk. Det andre som jeg synes er veldig trist er at det er akkurat de menneskene, som åpenbart ikke har noe kunnskap om alternativ medisin, sitter på toppen og tar avgjørelser som berører så mange menneskers liv (… )

Psykisk helse og kroppsorienterte behandlingsformer

Av Arne Egil. Jeg skriver denne teksten i dag fordi stortinget skal vurdere moms på alternative helse-behandlingstilbud til høsten. Behandlingstilbudet kan altså komme til å bli ca. 25 % dyrere. Jeg tror dette vil gå ut over en sårbar gruppe!?

Jeg forstår behovet for kvalitetssikring av behandlere, men jeg forstår ikke behovet for å øke lindringskostnader til de som ikke får nok hjelp av tilbudet helsevesenet har. Psykisk helse kan bedres ved å snakke om det for å roe ned tankene og på den måten roe ned det vonde i man kjenner i kroppen. Psykisk helse kan også bedres ved å roe ned kroppen for på den måten å endre de vonde tankene (… )

De usynlige

Av Wenche Tømmervik. Vi jobber usynlig. Vi som alternative utøvere har så begrenset mulighet til å dele fra vår erfaring at det eneste som kommer frem i avisene er noen forvrengte skrekkeksempel som finnes i hver eneste bransje. Det finnes kun en håndfull dommer innen bransjen, de andre holder seg innenfor lovverket (… )

Frisk vs Syk

Av Wenche Tømmervik. Mellom det å være syk og måtte til lege eller på sykehus, er det en stor mengde mennesker som har vondter og ubehag som ikke defineres som sykdom. Dagens helsevesenet har ikke mulighet til å tilby helsefremmende tiltak til en stor del av befolkningen (… )

Forskjellsbehandling og maktarroganse

Av Øyvind K. Nilsen. Homeopatisk behandling kan vise til en rekke studier med signifikante positive resultater. At så ikke finnes er ren propaganda. Den antagelig største ble gjort av Sveitsiske myndigheter og gikk over mange år og fant homeopatisk behandling både effektiv og økonomisk fornuftig. Senere er den, etter en prøveperiode og folkeavstemning, blitt inkludert i det offentlige helsevesen (… )

Tuftet på feilinformasjon

Av Philip Saenger. Enda et fremstøt fra myndighetene for å hindre alternativ-komplementær behandling i Norge. Det har i mange år vært massiv motstand mot alle former for «alternativ» behandling. Myndighetene bruker også et totalt utdatert argument, om at det ikke finnes dokumentasjon. Det finnes massiv dokumentasjon på akupunktur, homeopati, urteterapi, kiropraktikk og flere former for healing. Problemet er ikke at det ikke finnes dokumentasjon, men at flere av disse behandlingsformene ikke er kompatible med rådende konsensus når det gjelder forståelse av mennesket. Men er det en gyldig grunn til å ville fjerne det? (… )