Alternativ medisin – hva er det?

I Norge bruker vi det ufullstendige begrepet alternativ behandling for det som internasjonalt benevnes for komplementær og alternativ medisin (KAM / CAM). Dette gjør at mange ikke vet at behandlingen de benytter seg av vil bli rundt 25% dyrere fra årsskiftet dersom regjeringen får igjennom at mvafritaket for alternativ behandling skal opphøre fra årsskiftet.

Regjeringens budsjettforslag for 2021

Avsnitt gjeldende alternativ behandling hentet fra: Prop. 1 LS (2020–2021) for budsjettåret 2021 — Skatter, avgifter og toll 2021 Tilråding fra Finansdepartementet 25. september 2020, godkjent i statsråd samme dag.  Rød tekstfarge er brukt enkelte steder for å markere områder som bør være av spesiell interesse. 9.2 Merverdiavgift på alternativ behandling 9.2.1 Innledning og sammendrag … Les mer

2020: Regjeringen ønsker MVA fra 1. januar 2021

22.06.20 sendte Finansdepartementet ut høring med svarfrist 3. august 2020. I høringen foreslås det merverdiavgift fra 01.01.2021 på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Opprop: “Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!”

2018: Arbeiderpartiets forslag i finansinnstillingen

Stortinget sa nei til å gjøre endringer i mvafritaksordningen i behandlingen av budsjettet for 2019 Lenke til det fullstendige resultatet: voteringen i Stortinget. Her kan du også se hvordan de ulike partiene stemte. Arbeiderpartiets forslag Arbeiderpartiet ønsket å legge mva på alternativ behandling også når det blir utført av autorisert helsepersonell. Teksten i utvidelsesfeltene under er … Les mer