Alternativ medisin – hva er det?

I Norge bruker vi det ufullstendige begrepet alternativ behandling for det som internasjonalt benevnes for komplementær og alternativ medisin (KAM / CAM). Dette gjør at mange ikke vet at behandlingen de benytter seg av vil bli rundt 25% dyrere fra årsskiftet dersom regjeringen får igjennom at mvafritaket for alternativ behandling skal opphøre fra årsskiftet.

Dyrere behandling for mange pasienter

Brev sendt til pasientorganisasjoner 12.07.20:
Vi vet at flere organisasjoner av strategiske årsaker er forsiktige med offisielt nevne det faktum at mange av deres medlemmer benytter seg av alternative behandlingsformer i tillegg til de tilbud som det offentlige helsevesenet gir. Vi ber om at dere likevel tenker på hva som gagner deres medlemmer i hverdagen, og sende et høringssvar som går mot mva eller krever grundig utredning før fristen utløper 03.08.20.