Vurdere å skrive et høringssvar

Av Elisabeth Hjort Engebretsen
Publisert som innlegg i facebook.com/groups/mvafribehandling 20.07.20

Jeg vurderer å skrive et høringssvar og tenkte blant annet å si noe om hvordan homeopati har hjulpet meg. Jeg benytter meg også av andre metoder, men i forhold til homeopati er det særlig to argumenter som er provoserende og merkelige.

Det ene er at homeopater skal være ute etter å lure folk, og at vi i alternativbransjen, brukere og utøvere, ikke kan tenke rasjonelt og logisk. Da vil jeg spørre tilbake: hvor er logikken i å mene at folk vil ta en femårig utdannelse, som jeg har forstått er ganske krevende, uten støtte fra det offentlige, for deretter å starte opp en praksis for å lure folk!!

Er det i det hele tatt mulig, og er ikke folk oppegående nok til å skjønne om og når de blir lurt, eller bare tror vi er hjulpet men egentlig ikke er det!  Det er et crazy resonnement som jeg er blitt møtt med når jeg har sagt at homeopati har hjulpet meg.

Det andre som jeg synes er veldig trist, er at det er mennesker som åpenbart ikke har noe kunnskap om alternativ medisin som sitter på toppen og tar avgjørelser som berører så mange menneskers liv, både utøvere og brukere.

Det tredje er selvsagt den korte høringsfristen. Det er respektløst å sette igang en så viktig sak midt i fellesferien.

Men, jeg får se hva jeg orker. Kjenner på overmakta og hvor krevende dette er selvsagt, men tenker også at jeg bør skrive et høringssvar. Jeg er blitt oppfordret av flere til å gjøre det. Med solid utdannelse i begge leire, samt bruker av begge system siden 80-90 tallet, mener jeg at jeg har noe å komme med.

Jeg er sykepleier med master, samt mellomfag, i psykologi og jeg har jobbet i helsevesenet siden 80-tallet. Jeg har også vært i det “alternative miljøet” siden 80-tallet og har flere såkalte alternative utdannelser, blant annet livsveiledning og NLP-master. Jeg har hatt praksis noen år, og hadde da også meditasjonsgrupper. Jeg har vært alvorlig syk og kommet meg på beina med homeopati, akupunktur, healing og meditasjon m.m., og holder meg nå gående med jobb og studier med homeopati, yoga og ukentlig akupunktur. Så ja, jeg synes jeg burde ha en stemme her. Jeg er engasjert både på et mikro og makronivå. Jeg ser jo hvordan dette påvirker behandlere jeg går til og at praksisen deres ikke tåler særlig frafall av pasienter, som det sannsynligvis vil bli hvis det blir dyrere. Synes personlig det er dyrt nok som det er.

Noen av de homeopatiske midler jeg bruker er ikke å få kjøpt i Norge lenger – de må bli innsmuglet fra England!!😔🤨

På et makro eller samfunnsnivå er jeg engasjert i helse og tenker på nyrekrutteringen av alternativutøvere som bør bestå. Jeg ser også hvordan helsevesenet i Norge på mange måter er ute å kjøre. New Public Management i psykiatrien hvor jeg jobber, og hva det gjør med både pasienter og vi som jobber der når det meste dreier seg om å lage systemer for å spare penger. Det er en annen diskusjon, dog nært beslektet. Et menneskesyn som mer eller mindre sammenligner mennesket med en maskin fjernet fra naturen og som man kan ha strømligneformede behandlingsmetoder på, bør ikke være det rådende og eneste systemet.

I våres deltok jeg på kurs i Helsevitenskap på Phd programmet og ble sjokkert over hvordan enkelte av professorene harselerte over og snakket ned andre systemer enn det tradisjonelle. Det sitter endel ukloke mennesker på toppen i Helse-Norge. Overmakta er knallsterk og kanskje mer eller mindre vanntett!? Man bør helt klart ordlegge seg meget klokt skal man bli hørt!

Se andre blogg-innlegg