Tuftet på feilinformasjon

Av Philip Saenger, homeopat NAN og autorisert helsefagarbeider
Publisert som innlegg i facebook.com/groups/mvafribehandling 27.06.20

Er ønsket om innføring av mva et forsøk på å hindre alternativ behandling i å ha et livsgrunnlag i Norge? Og er det tuftet på feilinformasjon?

Enda et fremstøt fra myndighetene for å hindre alternativ-komplementær behandling i Norge.

Det har i mange år vært massiv motstand mot alle former for «alternativ» behandling. Myndighetene bruker også et totalt utdatert argument, om at det ikke finnes dokumentasjon. Det finnes massiv dokumentasjon på akupunktur, homeopati, urteterapi, kiropraktikk og flere former for healing. Problemet er ikke at det ikke finnes dokumentasjon, men at flere av disse behandlingsformene ikke er kompatible med rådende konsensus når det gjelder forståelse av mennesket. Men er det en gyldig grunn til å ville fjerne det?

I Norge har vi som individer lovfestet frihet til å velge behandling. Så lenge individet er samtykkekompetent kan det nekte medisinsk behandling og velge annen behandlingsform, eller kombinere skolemedisin og f.eks akupunktur.

Historien har vist at de behandlingsformene som ikke har hatt noen virkning, dør ut av seg selv. Flere av de «alternative» behandlingsformene vi har, har vist seg å være svært overlevelsesdyktige. Det er en grunn til det. For eksempel Homeopatien har en 200 års lang historie, og akupunktur har en historie som strekker seg over flere tusen år.

Myndighetene har gjort flere fremstøt for å undertrykke alternative behandlingsformer. Som forbud mot privat import av vitaminer, mineraler og urter. Det har vært vanskelig å importere homeopatiske medisiner og nærmest umulig å importere urter som brukes innen tradisjonell kinesisk medisin. Mange av oss har lang utdannelse innen det faget vi utøver. Akupunkturutdannelsen tar ca fem år, og Homeopatiutdannelsen tar fem år. Selv har jeg gått på Norsk Akademi for Naturmedisin som var en femårig utdannelse. Stadig ser jeg argumenter mot homeopatien som bygger på antagelser og ikke kunnskap, og myndighetene evner ikke å skille de forskjellige behandlingsformene, men legger vekt på de få som gjør feil og skjærer alle over en kam. Dette er både krenkende og urettferdig.

Vel. Som en motvekt til argumentet at det ikke finnes dokumentasjon på alternativ behandling vil jeg poste to sider under her.