Symptomer som problem, eller som ressurs?

Igjen er naturterapi ute i hardt vær. Denne gangen er det igjen et forslag om momsplikt på behandlinger hos alternativterapeuter som fører en hel bransje i krise. En bransje som i visse (medie- og politiker-) kretser har et meget ufortjent dårlig rykte.

Naturterapi handler om helse, om homøostase, om å gjenopprette likevekt, balanse. Kommer kroppen ut av balanse, vil det resultere i plager og/eller sykdommer. Å gjenopprette balansen, og dermed sørge for helhetlig helse, er et veldig viktig prinsipp for å forebygge sykdom. Dette kan og bør gjøres på et tidlig tidspunkt, forebygging er som kjent bedre enn kur.

Skolemedisin og alternative terapiformer utfyller hverandre på en fantastisk måte: Mens skolemedisinen er suveren på diagnostikk, på akuttmedisin, på kirurgi, på smittsomme sykdommer, har den mindre å stille opp med når det gjelder kroniske-, eller livsstilssykdommer. Da handler det mest om å diagnostisere dem og å behandle/undertrykke/lindre symptomer.

Alternativmedisinen derimot er god på å sette ting i sammenheng, på å se helheten, på å gjenopprette homøostasen. Den har verktøy som setter kroppen i stand til å gjenopprette balansen.

For meg har dette vært veien inn i naturmedisinens verden, der symptomer ses på som en verdifull pekepinn fra kroppen om hva som er i ubalanse, der det legges vekt på egenansvar, der man blir oppmerksom på sammenhenger mellom mat, livsstil og helse. Som naturterapeut har jeg i årenes løp gitt mange tusen behandlinger. Jeg har sett hvordan folks helse blir forbedret.

Og jeg er ikke den eneste. Veldig mange pasienter henvender seg til alternative terapeuter først når de har «prøvd alt» innen skolemedisinen i mange år. Dette er en stor befolkningsgruppe som vi er nødt til å ta på alvor. Medienes negative fokusering på alternative terapeuter handler etter min mening om to ting:

  1. Inkompetanse. Mange innlegg og programmer vitner om mye generalisering og lite kunnskap.
  2. Dessverre finnes det, som i alle yrkesgrupper, også blant alternative terapeuter enkelte utøvere uten en forsvarlig utdannelse.

Men hvis så mange får hjelp – gjør man da rett i å mistenkeliggjøre en hel bransje? La oss heller satse på kvalitetssikring!

To prinsipper i konflikt, eller i samspill?

Prinsippene innen skolemedisinen og alternativbehandling utfyller hverandre svært godt. Så godt at man burde satse mye på å få styrket alternativsektoren. Mennesker som tar ansvar for egen helse, som er villige til å se på mønstre og livsstil for å være så friske som mulig, avlaster helsevesenet i stor grad. Eller sagt på en annen måte: Vi har så lange helsekøer i dag, så mange sykmeldinger, langtidssykmeldinger, uføretrygd og førtidspensjoneringer, at samfunnet burde satse MYE mer på tiltak som får folk friskere! Vi vet også veldig godt at kroniske sykdommer, livsstilssykdommer og plager i bevegelsesapparatet står øverst på listen over sykdommer som koster samfunnet milliarder av kroner hvert år.

For meg er det vanskelig å forstå at man ønsker å bedre helsebudsjettet ved å innføre moms på alternative behandlinger, istedenfor å senke de skyhøye kostnadene som livsstilssykdommer utgjør for samfunnet. Ved å gi alternative terapeuter gode og trygge rammer å jobbe i, kan vi benytte oss maksimalt av deres kompetanse på helse, på helhet. La terapeutene yte sitt for at helsekøene blir kortere!

Kompetanseheving er et gode for alle

Jeg, som mange andre terapeuter, har videreutdannet meg fortløpende. I årenes løp har jeg brukt flere tusen dokumenterte timer på dette. Jeg tar mitt ansvar som terapeut svært alvorlig, og mener at jeg har mye å bidra med for å hjelpe mennesker til bedre helse. En god naturterapeut er pliktig til å oppdatere og videreutdanne seg fortløpende. Dette er en fantastisk ressurs, og god helsepolitikk!

Kjære Norge, våkn opp! Vi trenger skolemedisin som er gode på sykdom, men vi trenger også alternative terapeuter som er gode på helse! La oss få ressurssterke terapeuter med dokumentert god utdanning, la oss gi dem gode arbeidsvilkår, slik at de kan gjøre jobben sin. Gi vår befolkning et bredt og variert helsetilbud, der man kan ta ansvar for egen helse, uten å måtte betale 25 % mer enn man allerede betaler i dag! La oss jobbe sammen for en frisk befolkning, istedenfor å mistenkeliggjøre hverandre. La oss bruke den kunnskapen som allerede finnes, la oss fortsette å lære. La oss ikke gå med ryggen inn i fremtiden, men la oss møte den med et åpent sinn! Takk!

Av Helga Tverdal
Les gjerne mitt høringssvar på regjeringens forslag om innføring av mva på alternativ behandling.