Velvære er ikke luksus, men ett grunnlag for god helse

Av Heidi Helland
Publisert som innlegg i facebook.com/groups/mvafribehandling 06.07.20

Norge sammenlignet med andre land i verden, kan vel sies å fungere godt. Men sykdom, stress og uhelse finnes i dette landet og.

Flere og flere får hjelp fra alternativ bransjen i vanskelige livssituasjoner. Uhelse blir til bedre fungerende, glade mennesker. Nå har politikerne begynt å kalle dette «ikke noen annet enn velvære» og vil legge mva på hjelpen. hmm… men hva er velvære?… For mange kan velvære være fravær av sykdom og uhelse. Hva slags samfunn legger til rette for uhelse, stress og slitasjen på innbyggerne? Er det en klok investering? …som står seg over tid? Hva slags samfunn bryr seg ikke før du er blitt syk? Hvorfor bygger vi verdens flotteste sykehus, mens all annen forebygging og ivaretakelse av en god helse strupes?? Mangler politikerne innsikt i hva som skaper god helse. Fravær av avslapning og omsorg skaper uhelse. Forskjellssamfunnet skaper uhelse, diskriminering skaper stress og uhelse, fattigdom og fravær av omsorg skaper uhelse. Sykehuset gjør en jobb når det har gått galt. Men livet vårt og helsen vår trenger omsorg og oppmerksomhet leeenge før du trenger sykehuset. Og med mva på denne type hjelp så blir de med anstrengt økonomi selvfølgelig rammet. En legger til rette for en skjevhet, som ingen er tjent med på sikt!

Det er på tide at politikerene BRÅ våkner. De er her for å gjøre en klok forskjell for oss alle. En god helse er god økonomi! Og lover og regler som skaper god helse – er god økonomi! La oss få ett samfunn som dyrker vår gode helse og Forebygger uhelse! Gå igjennom alle lover og regler i dette landet som skaper uhelse og ett forskjell samfunn! Jeg tror ikke jeg er alene om å ønske det! Det er nok nå! Rydd opp!!! Og la ikke valgkamper handler om å sette svake grupper mot hverandre. Vi kan bedre og bør få til bedre. Corona-tiden bør stå som ett eksempel på politiske valg når viljen er til stedet. Vi kan få til akkurat det vi vil. Ett annet sleivspark til politikerne.. hvorfor skal alternativ bransjen bruke tid på politiske arbeid, når det klokeste er at vi bruker tid på menneskene som trenger hjelp. Politikerene skjønner ikke sin egen rolle, og dytter arbeider fra seg. Og vite hva som er bra for mennesket må jo være prioritet 1. for en politiker.

Se andre blogg-innlegg