Frisk vs Syk

Av Wenche Tømmervik
Publisert som innlegg i facebook.com/groups/mvafribehandling 06.07.20

Det er en underlig mangel på erkjennelse i høringsuttalelsen som nå foreligger der finanskomiteen ber om ekstra økonomisk belastning for de som søker hjelp med helseutfordringer. . For mellom det å være syk og måtte til lege eller på sykehus, så er det en stor mengde mennesker som har vondter og ubehag som ikke defineres som sykdom. Med plager såpass store at det påvirker hverdagen og nattesøvnen.

Ved å underkjenne denne store gruppen mennesker, så gir vi dem ingen mulighet til å rette opp i ubalansene FØR det faktisk utvikler seg til kroniske plager med langtidssykemeldinger og uføre. Ca 10% av Norges befolkning i arbeidsalder er i dag erklært uføre- ikke arbeidsdyktige, et svimlende høyt tall med 345 000 mennesker.

Dette forteller at det helsevesenet som jobber i dag ikke har mulighet til å tilby helsefremmende tiltak til en stor del av befolkningen.

Hva vi som jobber innen det alternative jobber med holder mange folk på beina, og mange unna sykemeldinger. Vi som alle, har ingen trylleformel med 100% treff på alle. Men andelen som får hjelp er stor. Og i motsetning til det legene tror, som stadig uttaler seg at vi “stjeler” pasientene deres, så er det heller svært ofte at vi bidrar der helsevesenet ikke selv har noe å tilby. Vårt tilbud er dessuten noe folk henter ut fra egen lomme, da vi aldri har mottatt store subsidier og støtteordninger slik leger etc gjør.

Vi bidrar innenfor både mentalt og fysisk med plager som reduserer folks kapasitet i hverdagen. Problemer med pust, problemer med søvn, problemer med bevegelse og forskjellige former for mestring.

Vi som helsenasjon kan ikke stå og se på at store deler av befolkningen blir dårligere og dårligere. Vi må ha et tilbud på forskjellige nivå, og forhåpentligvis kunne hindre utviklingen til å resultere i arbeidsufør.

Se andre blogg-innlegg