Forskjellsbehandling og maktarroganse

Av Øyvind K. Nilsen
Publisert som innlegg i facebook.com/groups/mvafribehandling 01.07.20

Homeopatisk behandling kan vise til en rekke studier med signifikante positive resultater. At så ikke finnes er ren propaganda. Den antagelig største ble gjort av Sveitsiske myndigheter og gikk over mange år og fant homeopatisk behandling både effektiv og økonomisk fornuftig. Senere er den, etter en prøveperiode og folkeavstemning, blitt inkludert i det offentlige helsevesen.

Hva slags objektive studier upåvirket av legeforeningen har norske myndigheter gjennomført?

På hvilken dokumentasjon hviler samtalebehandling gitt av psykologer, og psykiatere? Som kjent kan de selv velge type behandling de vil gi. Behandling sterkt subsidiert av det offentlige.

Hvorfor denne forskjellsbehandling hvor konvensjonell behandling blir støttet i stor stil, pasienter blir gående i mangfoldige år som i et avhengighetsforhold uten klare påviselige resultater, med eller uten medikamenter, hvor ingen krav til resultater blir stilt. Det offentlige betaler. Mens homeopater avlaster systemet, får ikke engang vise til forskning og får resultater siden pasientene kommer tilbake selv om de må betale av egen lomme. Men skal nå avkreves moms.

Hva slags vitenskapelig dokumentasjon hviler innstillingen på? Manipulerte studier fra farmasøytisk industri? Eller nøyer man seg med løse og uriktige påstander fra deres politiske talsmenn?

Utspillet vitner om hvem som har makten og monopolet i helsevesenet og som vil fjerne alt som står i veien for større budsjetter til bruk av stadig mer og dyrere avhengigskapende konvensjonell medisin.

The Swiss HTA report on homeopathy

Se andre blogg-innlegg