Mellom distriktspolitikk og internasjonale trender

Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å innføre merverdiavgift på alternativ behandling, utenfor Norge kjent som Complementary and alternative medicine (CAM)

Jeg innehar flere roller: Jeg bor i Distrikts-Norge, jeg er skattebetaler, jeg er helsebevisst, jeg er bruker av alternative behandlinger, jeg er en kvinne som har skapt sin egen arbeidsplass som naturterapeut, jeg er innvandrer.

Utfra alle de rollene jeg innehar, og her nevner jeg bare de mest relevante, kan jeg ikke se noen fordel ved å innføre merverdiavgift på alternative behandlinger.

Jeg bor i Distrikts-Norge: med så mye fraflytting fra små plasser, er det svært viktig å beholde de arbeidsplassene som fortsatt eksisterer, verne om dem og skape gode vilkår. Mennesker som til tross for fraflytting fremdeles velger å bo i Distrikts-Norge, har ikke tilnærmet så gode muligheter til alternative/komplementære behandlinger som i de store byene. Ikke ta fra dem de terapeutene som satser! Det er ikke god distriktspolitikk!

Jeg er skattebetaler: jeg er stolt av å ha skapt min egen arbeidsplass, og jeg er stolt av hver krone som jeg tjener med egen innsats. Jeg er stolt av å kunne bidra til fellesskapet. Jeg er en ressurs for fellesskapet. Hvis inntekten min reduseres drastisk, vil jeg betale mindre skatt, og i verste fall bli en byrde for fellesskapet, istedenfor den ressursen jeg er i dag.

Jeg er en kvinne som har skapt min egen arbeidsplass som naturterapeut: Jeg gjør ikke dette fordi det er et lønnsomt yrke, men fordi jeg brenner for noe. Jeg for min del har sagt opp en trygg jobb med en god inntekt for å starte min egen bedrift med en mye lavere inntekt. Jeg har gjort det fordi jeg vet at jeg gjør en viktig jobb, fordi jeg vet at jeg kan hjelpe. Å øke prisene med 25%, eller tvinge terapeuter til å senke prisene sine for ikke å miste for mange kunder pga. prisøkningen, vil uten tvil medføre at mange av de små bedriftene må gi seg. Små bedrifter er viktige hjul i det store maskineriet, Norge har ikke råd til å miste disse, og la de som jobber der gå over i de arbeidslediges rekker. Det er ikke god arbeidspolitikk.

Jeg er helsebevisst: jeg synes det er underlig at alternative behandlinger i dette forslaget om merverdiavgiftsplikt sidestilles med kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Mens kosmetisk kirurgi og behandling ofte (ikke alltid) handler om «skjønnhetsfeil», om ting som ligger «på overflaten», handler alternative terapiformer om helhetlig helse. Det er en kjempestor forskjell mellom disse to! Helhetlig helse handler om en kropp i balanse, om forebyggende arbeid, om å ta ansvar for egen helse!

Jeg er bruker av alternative behandlinger: Jeg har i mange år hatt helsemessige utfordringer, kroniske sykdom, allergier osv. osv. Jeg har vært veien gjennom sykehus, tung medisinering, konsultasjoner. Jeg har vært gjennom et system der tidspresset er stort, helsekøene lange, og tiden til den enkelte pasienten svært begrenset. Et system der det ofte handler om symptombehandling.

Først i møtet med alternative behandlingsformer løsnet det for meg. Fordi tilnærmingen var annerledes. Symptomer ble satt i sammenheng med hverandre, kropp og sinn var to sider av samme sak – men også fordi jeg ved hjelp av denne alternative tilnærmingen innså hvor mye jeg selv kunne gjøre for å bli bedre. Ikke bare kunne gjøre, men måtte gjøre, for å oppnå en varig forbedring. Livsstil er avgjørende for vår helse!

Jeg er innvandrer: Jeg har vokst opp i Mellom-Europa, men har tilbrakt de siste 33 årene av mitt liv i Norge. Derfor mener jeg at jeg har grunnlag for å sammenligne Norge med andre land.

Man kan trygt si at vi i Norge lever i et overskuelig og forholdsvis lite samfunn, og at vi i det store og hele er ganske konservative når det gjelder helsepolitikk. Jeg våger til og med å påstå at den konservative holdningen bunner i usikkerhet for det ukjente.

Mens man i Norge snakker om kvakksalveri og sjarlataner, om at alternativmedisin ikke hjelper, at det bare er tull og vas alt sammen som vi må beskyttes for, har man i andre land for lengst åpnet opp og omfavnet forandringene: se mot Danmark, mot Tyskland, mot Østerrike, der leger benytter seg av både homøopati og akupunktur rett som det er! Se mot Frankrike, der studium av urter og eteriske oljer kan tas som del av medisinstudiet! Se mot Sveits, der alternativmedisin og skolemedisin er sidestilt! Og ikke minst: se mot Verdens Helseorganisasjon, som har presentert alternativmedisin som del av fremtidens strategi for å møte verdens helseutfordringer!

For meg er det vanskelig å forstå at man ønsker å bedre helsebudsjettet ved å innføre moms på alternative behandlinger, istedenfor å gi alternative terapeuter gode og trygge rammer å jobbe i, og benytte seg maksimalt av deres kompetanse på helse, på helhet. La flinke terapeuter yte sitt for at helsekøene blir kortere!

Av Helga Tverdal
Les gjerne mitt høringssvar på regjeringens forslag om innføring av mva på alternativ behandling.