De usynlige

Av Wenche Tømmervik
Publisert som innlegg i facebook.com/groups/mvafribehandling 06.07.20

Vi jobber usynlig. Vi som alternative utøvere har så begrenset mulighet til å dele fra vår erfaring at det eneste som kommer frem i avisene er noen forvrengte skrekkeksempel som finnes i hver eneste bransje. Det finnes kun en håndfull dommer innen bransjen, de andre holder seg innenfor lovverket.

For behandlere som forholder oss til Loven om alternativ medisin, Loven om Helsepersonell og Markedsføringsloven så er det FORBUDT å dele vår erfaring. Det anses som synsing og markedsføring (som jo er en synsing i seg selv). Lovene er nå strukket så langt at selv redaktøren for et magasin må kunne stå inne for metoder han/hun umulig selv kan ha kjennskap og innsikt i. Under en TV-debatt for noen år siden (ca 2012) sa Forbrukerrådet/Forbrukerombudet det slik:

“Vi forbyr bransjen å skrive hva de jobber med, og så etterpå anklager vi dem for tåkeprat.”

Vi behandlere kan få BOT om vi deler offentlig våre erfaringer med klienter/pasienter som opplever tilfriskning. Så det betyr at svært få vil kunne få anledning til å lære av de erfaringene vi innehar. Husk at erfaring og observasjon OGSÅ er forskningsmetoder. Før 2011 var det vanlig praksis at aviser nektet å skrive om alternativt stoff. Foruten noen få unntak i ukeblader der pasientene selv beskrev sine opplevelser. Svertingskampanjen fra Human Etisk Forbund brøt stillheten.

Foruten noen midler på Universitetet i Tromsø, et par stillinger i NAFKAM som stort sett samler data, ikke selv forsker, så finnes det INGEN midler avsatte til å forske på hva vi driver med. INGEN spør oss. INGEN vil vite av oss. INGEN gir oss mandat til selv å kunne sette bransjestandarder. Så forslaget i Høringsuttalelsen er ren synsing.

Det finnes INGEN tall, INGEN fakta å vise til som tilsier at vi gjør noe annet en helsefremmende virke. Og det forsøkes nå å påføre enda en tvangstrøyene utover de vi allerede jobber under. Å komme med et slikt forslag før fakta ligger på bordet vil aldri kunne bli godtatt med mindre intensjonen er en annen enn den som presenteres.

Se andre blogg-innlegg