Behold mvafritaket, det er god politikk!

Debattartikkel av Annette Løno:
Forslaget om å fjerne mvafritak er basert på synsing og personlige meninger, og det mangler grundig utredning og konsekvensanalyse.
Hvor er politikerne som: Har evne til å tilegne seg kunnskap om en bransje de ikke kjenner? Fremlegger bevis på påstander de kommer med?