Behold mvafritaket, det er god politikk!

Finansdepartementet har valgt å legge mva på alternativ behandling i neste års statsbudsjett. I tiden fremover skal det endelige statsbudsjettet forhandles frem. Er fjerning av mvafritak riktig vei å gå?

Alternativregisteret

Antall registrerte behandlere i Alternativregisteret[1] er 4148. Mvafritak på alternativ behandling har medført økt antall registrerte. Finansdepartementet hevder at det er kun på grunn av ønsket om mvafritak og at mvafritaket ikke har hatt sin hensikt. Feil. Det er nettopp det Alternativregisteret har hatt. Mvafritak har jo bidratt til at flere har registrert seg. Noe som har medført at flere behandlere har meldt seg inn i en utøverorganisasjon med klageadgang for pasienter, tegnet pasientforsikring, forpliktet seg til å følge etiske retningslinjer og drive bedriften seriøst og profesjonelt. Alle utøverorganisasjoner stiller fagkrav . Mange krever veksfag[2] og medisin grunnfag. At mvafritak og Alternativregisteret har hatt god effekt er udiskuterbart. Å bevare mvafritak og Alternativregisterets funksjon er god politikk.

Har Alternativregisteret svakheter? Det diskuteres at det er rom for forbedring. Men at det har sine styrker, inkludert økt pasientsikkerhet, er tydelig. Skal man fjerne hele ordningen i stedet for å forbedre den? Det er dårlig politikk.

Fagkrav

Helsedirektoratet ønsker ikke å stille minimumsnivå til fagkrav. Det påstås av politikere at dersom det gjøres, så anerkjenner man behandlingsformen. Nei, det er feil. Man setter minimumsnivå til fagkrav, og kun det. Argumenter om noe annet blir totalt feil. Ved å sette et minstekrav til alle behandlere, kan man gi økt kompetanse og kunnskap til hele bransjen. Det gir større pasientsikkerhet og er god politikk.

Kvakksalveri

Det er enkelte politikere som stadig kommer med sleivete påstander. Det slenges ut synsing og private meninger uten bevis. Det bevitner manglende evne til å tilegne seg kunnskap om en bransje 23% nordmenn bruker for å få bedre helse[3]. Det er dårlig politikk.

I de tilfeller der det er aktører som driver useriøst må politikerne adressere problemet der det hører til. Det er ikke fremlagt noen eksempler på at dette gjelder behandlere med mvafritak. For å ha mvafritak må utøverne være med i Alternativregisteret som pålegger behandleren retningslinjer og krav en må følge. En må ha utdanning i faget man utøver, ha pasientforsikring og være medlem av en utøverorganisasjon. Man må også følge Lov om alternativ behandling og Forbrukertilsynet retningslinjer ved markedsføring av alternativ behandling. Å beholde mvafritak for å luke ut useriøse behandlere er god politikk.

Individets rett

Noen politikere ønsker å fjerne mvafritaket da de vil all alternativ behandling til livs. Det er overformynderi, arroganse, nedlatenhet og mangel på respekt for de som ønsker og trenger alternativ behandling for å få og opprettholde god helse. Jeg nevner igjen: 1 million nordmenn bruker alternativ behandling jevnlig. Mange opplever at de ikke har et valg. De har allerede søkt hjelp i helsevesenet og når det ikke har gitt gode nok resultater, må de søke videre etter hjelp. Finner de hjelp, må de kunne få velge den helsebehandling som de erfarer bidrar best til bedre helse. Derfor er mvafritak på all helsebehandling god politikk.

Sykemeldinger

Bidrar alternativ behandling til å få ned sykmeldinger? JA! De som ikke får tilfredsstillende hjelp i helsevesenet søker videre. Og mange får god hjelp med alternativ behandling. De betaler selv for hele behandlingen. Uten at egenandel, frikort eller at helseforsikring gjelder. Hadde de kunne velge hadde de så klart valgt behandling med lavere kostnad. Men det er ikke et valg. At det er 23% av befolkningen som bruker alternativ behandling for å oppnå og opprettholde bedre helse, er et gode for folkehelsen og helsebudsjettene. Brukerne betaler selv for å unngå sykmelding og i verste fall uføretrygd. Å straffe disse med å plusse på 25% mva er dårlig politikk.

Forskning

Det ropes høyt om at alternativ behandling ikke virker, at det ikke er dokumentert effekt og mangler forskning. Feil. Mange behandlingsformer innen alternativ behandling har forskning som beviser effekt. Det er også behandlingsformer som det ikke er forsket på. Å påstå at ikke noe virker, at det er lureri og i beste fall er placebo er arrogant. Det viser manglende evne til å sette seg inn i saken og motstand mot å undersøke hva alternativ behandling er. Å undergrave 1 million nordmenns helsevalg (ja, jeg repeterer stadig antallet), for å få bedre helse vitner om hersketeknikk og manglende respekt for enkeltindividet. Det er dårlig politikk. God politikk derimot hadde vært å bevilge penger til grundig forskning av behandlingsformene. Da kan de behandlingsformene som gir helsehjelp få dokumentasjon på det.

Tidspunkt

Det er en pågående pandemi. Det er 4148 selvstendig næringsdrivende tilhørende Alternativregisteret[4] som ble pålagt å stenge 2 måneder i vår. Dette er inntekt de ikke får tjent inn igjen. Mva-påslag vil gi mindre tilgang på kunder og kan i verste fall bidra til at de må legge ned og blir arbeidsløse. Det er dårlig politikk.

For brukerne av alternativ behandlerne gikk det også 2 måneder da de ikke fikk tilgang på den helsebehandlingen de behøvde. Mange er nå midt i et pågående behandlingsforløp og det vil være en stor inngripen i deres private økonomi dersom 25% prispåslag kommer med så kort varsel. Det kan medføre at de må avbryte behandlingen de trenger.

Pandemi med store restriksjoner byr blant annet på sykdom, isolering, helseplager, frykt med mer. Mer enn noen gang trengs det helsebehandling lett tilgjengelig for den norske befolkning. Å øke priser og senke tilgjengelighet er dårlig politikk.

Statsbudsjettet

I disse dager forhandles det om fjerning av mvafritaket 01.01.21 skal gjennomføres eller ikke. Forslaget om å fjerne mvafritak er basert på synsing og personlige meninger, og det mangler grundig utredning og konsekvensanalyse.

Hvor er politikerne som:

 • har evne til å tilegne seg kunnskap om en bransje de ikke kjenner?
 • fremlegger bevis på påstander de kommer med?
 • har evne til å legge vekk private meninger og følelser, og tilnærme seg saken de omtaler og behandler saklig?
 • gjør en grundig konsekvensanalyse før de tar en avgjørelse som kraftig rammer 4148 selvstendig næringsdrivende og 1 million brukere av alternativ behandling?
 • er i mot overformynderi, hersketeknikk, arroganse og nedlatenhet, og som har respekt for sine velgere?
 • har respekt for enkeltindividet og dets valg av helsebehandling?
 • som anerkjenner og berømmer de selvstendige næringsdrivende som jobber hardt, driver seriøst, følger regelverket og yter stor innsats til at 1 million nordmenn oppnår og opprettholder bedre helse?

BEHOLD MVAFRITAK. Det er god politikk!

Av nevrorefleksolog Annette Løno

Annette om bildet: Fra en topptur der vi rant ned i magisk nysnø. Måtte finne vår egen vei der ingen hadde vært før. Var en blanding av hardt arbeid, mestring, magi og lykke! Akkurat litt sånn som det er å være alternativ behandler.

FOTNOTER

 1. Registeret for utøvere av alternativ behandling, del av Brønnøysundregistrene
 2. Et 50 timers kurs som dekker Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunsfag etter en fagplan vedtatt av SABORG etter en prosess som involverte store deler av bransjen.
 3. NAFKAM-undersøkelsen 2018
 4. I tillegg til behandlere som står i registeret kommer et ukjent antall alternativ behandlere som er autorisert som helsepersonell og som har valgt å stå utenfor registeret. Både pandemien og mva-påslaget berører disse i like stor grad som de registrerte behandlerne.