Argumentasjon – representantforslaget

Fra innlegg i FB-gruppen mvafribehandling – aksjonsgruppe

Om representantforslaget

Utdrag fra representantforslag:

“Bakgrunn: Forslagsstillerne er bekymret for utbredelsen av helbredere og aktører innenfor alternativ medisin som lover behandling og helbredelse av sykdom mot penger uten at det foreligger noen form for dokumentert effekt. I verste fall er dette kvakksalveri, der sårbare menneskers håp om hjelp misbrukes for profitt.”

Motargument:
Forslagsstillerne kan enkelt sette seg inn i Forbrukertilsynets veileder for markedsføring av alternativ behandling. Noe det fremstår i forslaget at de ikke har.

Forbrukertilsynets sider om markedsføring av alternativ behandling står det:

“Det er strenge regler for markedsføring av alternativ behandling. Det er blant annet forbudt å markedsføre at alternativ behandling har effekt på konkrete sykdommer og lidelser, samt å markedsføre behandling av alvorlige sykdommer og lidelser.”

Etter denne loven ble oppdatert og tydeliggjort har terapeuter etterstrebet å følge denne. Dersom det er enkeltaktører som bryter dette skal ikke en hel bransje straffes.


Utdrag fra representantforslag:

“Voksne mennesker bør kunne benytte seg av alternativ behandling hvis de ønsker det, og alternative behandlingsformer kan gi mange positive opplevelser, men dette må regnes som velværetjenester, som i dag er underlagt vanlig merverdiavgift.”

Hovedargument her er at alternativ behandling kun bidrar til velvære og derfor bør pålegges mva.

Motargumenter:

Rapport fra Nafkam 2018 viser til at 63% fikk forbedring av sin helsesituasjon

Lov om alternativ behandling av sykdom mv. LOV-2003-06-27-64. Utdrag fra § 2.Lovens virkeområde, begreper mv.:

“Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.”

Se andre blogg-innlegg