Anekdoter og økonomiske ringvirkninger

Blir det pluss eller minus i regnskapet?

Som terapeut opplever jeg det som utfordrende å prise mine tjenester på et nivå hvor jeg kan gjøre virksomheten min fruktbar for meg som levebrød og samtidig påse at jeg er tilgjengelig for dem som ønsker å benytte seg av behandlingstilbudet mitt. Mange av mine klienter og bekjente opplever komplementære behandlingstilbud som kostbare. Likevel er det en stor del av befolkningen som jevnlig benytter seg av slike tilbud. Dersom det innføres merverdiavgift på disse tjenestene, vil den økonomiske byrden havne hos brukerne selv. Mange uttrykker at behandlingen gir en positiv endring i egen helse og tilværelse – som de er helt avhengige av for å fungere godt i hverdagen (arbeid, sosialt liv, familieliv).

Det undrer meg at det ikke initieres en grundigere gjennomgang av den samfunnsmessige nytteverdien naturterapeuter i Norge utgjør, med tanke på avlastningen av det offentlige helsesystemet – samt de komplementære behandlingene som i mange tilfeller sørger for at deler av befolkningen greier å fungere bedre (redusert behov for blant annet sykemeldinger). Selv har jeg rikelig med anekdotiske erfaringer og referanser omkring ovennevnte, men det behøves seriøs og grundig forskning i regi av norske myndigheter dersom avgjørelser skal kunne tas på kunnskapsmessig grunnlag.

Jeg stiller spørsmålstegn ved at det er finansdepartementet som sender ut høringsforslag om moms på komplementær naturmedisinsk behandling som berører tilgangen på mangfoldet av helsetilbud som finnes i Norge. Betyr dette at drivkraften bak forslaget monner i økonomiske hensyn – at staten ønsker inntjening på befolkningens bruk av private midler for å bedre egen helse?

Bør det ikke skje en grundig utredning i regi av våre helsemyndigheter, som kartlegger nytteverdien komplementære naturmedisinske behandlingstilbud har for de som jevnlig velger å benytte «alternativmedisin». Ifølge SSB og NAFKAM er det da en million som velger dette.

Frisk versus syk

Mange har symptomer og lidelser som ikke gir grunnlag for noen diagnose i det offentlige helsetilbudet, og som det heller ikke finnes noen kurerende allopatiske legemidler/behandling for i det skolemedisinske tilbudet. For denne gruppen mennesker er det avgjørende at komplementære tilbud er godt tilgjengelig, og at disse ikke blir dyrere som følge av innføring av merverdiavgift.

Jeg var selv en av disse. Det ble for min del antydet diagnoser som irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelsessyndrom, som jeg ble forklart at var samlebetegnelser (merkelapper) på en gruppe symptomer som man ikke visste årsaken til.

De naturmedisinske tilnærminger jeg har kjennskap til, har blant annet til felles en forståelse av at psykisk helse og somatiske lidelser henger sammen. Det bør være opp til hver enkelt å fritt velge enkeltstående behandlingsformer eller en kombinasjon av flere, med bakgrunn i hva som er mest i tråd med egne ønsker og preferanser:

Skolemedisinske tilbud i det offentlige helsevesenet

 … i kombinasjon med naturmedisinske tilnærminger

Eller naturmedisinsk(e) tilnærming(er) som enestående behandlingsform

 

“Anekdoter” fra min egen praksis

Kvinne med kroniske urinveisinfeksjoner som fører til storforbruk av antibiotika og en rekke sykehusinnleggelser med nyrebekkenbetennelse. Etter behandling hos meg trengte hun ikke lenger antibiotika, og urinveisinfeksjonene ble stadig sjeldnere og av mindre intensitet – før de uteble fullstendig. Hun rapporterte i tillegg om økt energinivå, bedring av andre fysiske plager, bedret mental og emosjonell tilstand.

Mann med akutte smerter i skulderparti etter en uheldig bevegelse på fisketur fikk flere typer smertestillende av sin lege, men hadde likevel såpass sterke smerter at han ikke fikk sove om natten. Etter en måneds tid fikk han behandling hos meg og smertene gikk umiddelbart over etter å ha inntatt den tredje homeopatimedisinen vi forsøkte.

Ung jente med begynnende allergiplager hadde legetime noen uker frem i tid, for å ta tester og få allergimedisin. Legetimen kunne avlyses da homeopatimedisinen hun fikk av meg fjernet symptomene hennes etter én dag.

Er min egen historie bare en anekdote?

Min erfaring med det som går under merkelappene «alternative» og «komplementære» helsetjenester her i Norge, og som av flere politikere har blitt betegnet som kvakksalveri og utnyttelse av lettlurte individer, startet da jeg selv hadde helseutfordringer som det ikke ble tilbudt noen tilfredsstillende behandlinger for fra det offentlige og private skolemedisinske (konvensjonelle) helsetilbudet her til lands.

Tallrike konsultasjoner hos fastlege og spesialister ga verken svar eller løsninger på mine helseutfordringer. Min familie var på den tiden ressurssterke nok til å også kunne oppsøke private skolemedisinske helsetjenester, for å «forsøke alt».

Følgende undersøkelser og utredninger over en treårs periode ga ingen svar på årsaken til mine utfordringer: Blodprøver, urinprøver, avføringsprøver, biopsi av lymfeknuter, ultralyd, CT, gastroskopi, koloskopi, hjerterytmeovervåking, ultralyd av hjertet, test for tuberkulose og psykologtimer – som i sum kun resulterte i tilbud om antidepressiva grunnet min nedstemthet som følge av mine somatiske symptomer.

Belastningen var stor for meg personlig – og for mine nærmeste: økonomisk, emosjonelt og fysisk. Jeg tok en tvungen pause (som skulle bli permanent) i mine skolemedisinske medisinstudier. Jeg tør ikke tenke på hvordan tilværelsen min hadde vært om det ikke var for min pågangsvilje og ressurssterke foreldre. Jeg var på nippet til å gi opp etter gjentatte beskjeder om at «det er ikke noe galt med deg» fra allmennleger og spesialister.

Den samme håpløsheten, nedstemtheten og fortvilelsen vet jeg at det er mange som kjenner på: og det er ofte da mange starter å søke etter muligheter i de «alternative» tilbudene som finnes – som det ikke gis noe informasjon om når man føler seg som kasteball i den offentlige allmenn- og spesialisthelsetjenesten. Personlig visste jeg ikke om naturmedisinske tilnærminger («alternative» og «komplementære» helsetilbud). Men mitt pågangsmot gjorde at jeg fant frem til disse.

Gjennom behandling med homeopati og kostholdsveiledning ble energinivået mitt så å si doblet over en toukers periode. Min kropp, mitt følelsesliv og min mentale helse fortsatte å bedre seg påfallende raskt og merkbart over de neste månedene: den rørende tilbakemeldingen fra venner og familie var at «Marianne er tilbake!»

Jeg ble tvunget til å ta helsa mi i egne hender, som jeg i dag ser tilbake på som noe av det mest verdifulle og livsomveltende valget jeg har tatt. Jeg valgte tilnærminger som resonerte med meg, og gjør det fortsatt. Jeg ble trodd, lyttet til og behandlet med naturmedisinske metoder som gjorde meg frisk – etter tre tøffe år uten annet enn symptomdempende tiltak som tilbud fra skolemedisinen.

Og så ble jeg homeopat. Jeg gikk ikke tilbake til mine skolemedisinske studier, men valgte det som i Norge er den smalere vei. Nå hever jeg min røst til støtte for at det ikke skal bli dyrere enn det allerede er: å fritt få ta de valgene som er rett for en selv – med hensyn til helse, velvære og optimalisering av frihet fra sykdom.

Av Marianne Borchgrevink Claussen
marianne@naturligfrisk.no

Les gjerne høringssvar fra Ringsaker Homeopati, hvor jeg også behandler forskning, og anekdoter som inspirasjon til forskning.