Pasienter uten diagnose

Av Trine Hamnvik
Publisert som innlegg i facebook.com/groups/mvafribehandling 27.06.20

Artikkelen “Hvordan møter vi syke folk som ikke har en anerkjent diagnose?” av Nina Kristiansen som ble publisert i Aftenposten 25.06.19 peker på noe jeg mener er den viktigste grunnen til at behandling må være mvafritt – pasientene som ikke får hjelp fordi det mangler en diagnose, og som faller ut av statistikkene fordi diagnosen mangler – og hva skjer i NAV-systemet når de ikke har diagnose?

For denne gruppen er en økning i behandlingspris på 25% enorm! I tillegg er det trolig at mange behandlere slutter dersom det blir for komplisert å jobbe som terapeut. I store byer er det siste kanskje ikke så farlig, men i grisgrendte strøk er det annerledes, de kan miste den eneste terapeuten som kan gi dem hjelp.

Se andre blogg-innlegg