Statsbudsjett for 2023

I forbindelse med behandling av statsbudsjett for 2023 finner vi et forslag som angår merverdiavgift for alternativ behandlere.

Presidenten [16:50:45]: Det blir votert over forslag nr. 21, frå Framstegspartiet og Pasientfokus. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre momsfritaket for akupunkturbehandling midlertidig fra 1. januar 2023, i påvente av regjeringens utkvittering av anmodningsvedtak nr. 328 (2020–2021) og nr. 417 (2021–2022).»

Votering:Forslaget frå Framstegspartiet og Pasientfokus blei med 85 mot 14 røyster ikkje vedteke.
(Voteringsutskrift kl. 16.50.54)

Hentet fra referat fra Stortinget 14.12.22

Se også vår artikkel om anmodningsvedtaktene som nevnes i forslaget.