2020: Regjeringen ønsker MVA fra 1. januar 2021

22.06.20 sendte Finansdepartementet ut høring med svarfrist 3. august 2020 hvor det foreslås merverdiavgift fra 01.01.2021 på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Selve høringsteksten og høringssvarene finner du her: Høring fra Finansdepartementet

På tross av alle gode høringssvar som tydelig viste at dette forslaget ikke grundig nok har blitt utredet, var mva på alternativ behandling med da regjeringen 07.10.20 la fram sitt forslag til statsbudjett for 2021. Les departementets behandling av høringssvar – og konklusjon.

Helsedepartementet sier i sin budsjettomtale om postene som angår alternativ behandling:

Formålet med bevilgningen er å sørge for kvalitetssikret informasjon som kan øke kunnskapen om alternativ behandling, bidra til etisk bevissthet blant utøverne, samt bedre sikkerhet og kunnskap for brukerne. Bevilgningen dekker utgifter til registerordningen for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene (Altbas) og tilskudd til Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling (Nafkam). Nafkam bidrar internasjonalt som et av to europeiske samarbeidssentre for tradisjonell medisin i Verdens helseorganisasjon med hovedansvar for kvalitet og sikkerhet innen alternativ behandling.

Finansdepartementet fremmer i statsbudsjettet for 2021, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, forslag om å innføre merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling. Innføring av merverdiavgift innebærer at alternativ behandling avgiftsbelegges på linje med andre varer og tjenester i samfunnet. Det foreslås ikke avgiftsplikt når alternativ behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, og hvor helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige. Forslaget har vært på høring.

 

Ressursside (lenker)

Forslag fra Ap’s stortingsrepresentanter