Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Angrepene mot mvafritak 2020

Opprop

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

Skriv under oppropet

   Logo til PAM - Pasientorganisasjon for Alternativ Medisin    


Bakgrunn for aksjonen

Denne aksjonen er utløst av at Arbeiderpartiet har lagt inn forslag om innføring av merverdiavgiftplikt for alternativ behandling i sitt alternative budsjett for 2019. Hvordan gikk behandlingen i Stortinget?

Initiativtakerne for denne underskriftskampanjen mener at dette er et ugjennomtenkt forslag. Det finnes ulike tanker om hvordan den nåværende ordningen med merverdifritak bør fortsette eller om andre tiltak kan være bedre. Vi ønsker å få fram at momsfritaket på alternativ behandling er så viktig både for oss som enkeltindivider og sett i et samfunnsperspektiv at endringer i dette ikke kan gjøres uten en grundig utregning hvor også forbrukerne/pasientene får mulighet til å påvirke resultatet.

22.06.20 ble aksjonen høy aktuell igjen da regjeringen, ved finansdepartementet, sendte ut på høring et forslag som innebærer mva på alternativ behandling fra 2021 dersom den blir vedtatt.

Hvor mange underskrifter er samlet inn?

Bruk underskrift-knappen for å se antallet digitale underskrifter.

I tillegg kommer 494 underskrifter (oppdatert 03.08.20) samlet inn på vanlige underskriftslister

Kan jeg hjelpe til med å samle inn underskrifter?

Alle kan hjelpe til. Del på sosiale medier, snakk med dine venner. Selv om vi oppfordrer alle som kan om å underskrive digitalt så kan du legge ut underskriftsliste på for eksempel venteværelse. Trykk på bildet for å laste ned en pdf-fil som du kan skrive ut.

Trykk på bildet for å laste ned pdf fil

Utfylte lister sendes som vedlegg til post@mvafribehandling.no. Når du har fått bekreftet at listen er mottatt, ber vi om at listene makuleres av personvernhensyn.

Hva gjør jeg hvis jeg vil delta mer aktiv?

Det er en facebookgruppe under oppretting som er ment for de som ønsker å kunne diskutere underskriftsaksjonen eller organisere andre tiltak for å hindre at det blir moms på behandling. Fint om de som er interessert allerede nå melder seg inn i gruppen, så får den finne sin utforming etterhvert: Mvafribehandling – aksjonsgruppe

Nyhetsbrev for varsling av aksjoner o.l.

Meld deg på for å få varsel i form av nyhetsbrev ved aksjoner og viktige nyheter angående moms på behandling. Denne adresselisten vil ikke bli brukt til andre formål og du kan selv slette deg fra listen når du måtte ønske det.


Ønsker du å avslutte abonnement: Gå til avslutt abonnement

FB-gruppe: mvafribehandling – aksjonsgruppe
Aksjonens epostadresse: post@mvafribehandling.no


Bilder o.a. materiell som kan brukes for å skape oppmerksomhet for aksjonen – stor takk til bidragsyterne som har gitt tillatelse til at bildene kan brukes fritt for å fremme aksjonen. Send gjerne inn materiale som du ønsker å dele med andre til post@mvafribehandling.no.
Ønsker du ramme til ditt profilbilde på FB, søk etter “mvafribehanling” når du oppdaterer ditt forsidebilde.

Trykk på bildet du ønsker for å komme til side hvor du kan laste ned bildet (kopiere) i god kvalitet. Kan for eksempel brukes på Facebook, Linkedin, Instagram etc.

ANBEFALT BRUKT:

 

ALTERNATIVE BILDER:

 

“HISTORIE” – SERIE SOM BØR BRUKES I REKKEFØLGE: