Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

Underskriv

 

   Logo til PAM - Pasientorganisasjon for Alternativ Medisin    

 

Bakgrunn for aksjonen

Denne aksjonen er utløst av at Arbeiderpartiet har lagt inn forslag om innføring av merverdiavgiftplikt for alternativ behandling i sitt alternative budsjett for 2019. Hvordan gikk behandlingen i Stortinget?

Initiativtakerne for denne underskriftskampanjen mener at dette er et ugjennomtenkt forslag. Det finnes ulike tanker om hvordan den nåværende ordningen med merverdifritak bør fortsette eller om andre tiltak kan være bedre. Vi ønsker å få fram at momsfritaket på alternativ behandling er så viktig både for oss som enkeltindivider og sett i et samfunnsperspektiv at endringer i dette ikke kan gjøres uten en grundig utregning hvor også forbrukerne/pasientene får mulighet til å påvirke resultatet.

Hvor mange underskrifter er samlet inn?

Bruk underskrift-knappen for å se antallet digitale underskrifter.

I tillegg kommer 211 underskrifter (oppdatert 24.04.19) samlet inn på vanlige underskriftslister:

Kan jeg hjelpe til med å samle inn underskrifter?

Alle kan hjelpe til. Del på sosiale medier, snakk med dine venner. Selv om vi oppfordrer alle som kan om å underskrive digitalt så kan du legge ut underskriftsliste på for eksempel venteværelse. Trykk på bildet for å laste ned en pdf-fil som du kan skrive ut.

Trykk på bildet for å laste ned pdf fil

Utfylte lister sendes som vedlegg til post@mvafribehandling.no. Når du har fått bekreftet at listen er mottatt, ber vi om at listene makuleres av personvernhensyn.

Hva gjør jeg hvis jeg vil delta mer aktiv?

Det er en facebookgruppe under oppretting som er ment for de som ønsker å kunne diskutere underskriftsaksjonen eller organisere andre tiltak for å hindre at det blir moms på behandling. Fint om de som er interessert allerede nå melder seg inn i gruppen, så får den finne sin utforming etterhvert: Mvafribehandling – aksjonsgruppe

Nyhetsbrev for varsling av aksjoner o.l.

Meld deg på for å få varsel i form av nyhetsbrev ved aksjoner og viktige nyheter angående moms på behandling. Denne adresselisten vil ikke bli brukt til andre formål og du kan selv slette deg fra listen når du måtte ønske det.


Ønsker du å avslutte abonnement: Gå til avslutt abonnement

Artikler om aksjonen og saken


Alternativ.no: Protest mot innføring av moms på alternativ behandling
I tillegg til å omhandle selve aksjonen, kommer den inn på historien bak momsfritaket vi har nå og WHOs holdning til alternativ-/komplementærmedisin.

Dagbladet har skrevet en artikkel hvor de støtter dette forslaget. Lenke til Dagblad-artikkel
Se også artikkel i VG hvor de beskriver APs forslag som flørting med KrF. Lenke til VG-artikkel

Tips oss gjerne dersom du kommer over andre artikler som handler om underskriftsaksjonen!

Aksjonens epostadresse: post@mvafribehandling.no