Opposisjonspartienes holdning til alternativ og komplementær behandling

Ap, Sp, SV, FrP og MDG lover å rydde opp i reguleringen av alternativ behandling. De vil fremme fagkrav, kompetanseheving og pasientsikkerhet, og involvere organisasjonene i dette arbeidet. De vil gjenopprette momsfri behandling på helsehjelp som gis av kvalifiserte terapeuter. Alle disse punktene har den sittende regjeringen sviktet på.

Les mer

Underskriftsaksjonen avsluttet

Etter at mva på komplementær og alternativ behandling ble innført fra 1.1.21 ble underskriftsaksjonen endelig avsluttet 30.04.21. Da var det samlet inn 27 650 underskrifter

Les mer

Forskning på KAMs egne premisser

Debattartikkel av Jostein Odland
Det virker som det hardkjøret som har kommet mot komplementær og alternativ behandling nå i det siste har vært mediastyrt, og ikke har kommet på grunn av et reelt behov for å forandre på de ordningene som har vært og som har fungert svært bra i lang tid
Forskning på KAM må skje etter KAM egne premisser – ha mange flere variabler og faktorer med for å bestemme kvaliteten på en behandlingsform. Ukritisk bruk av skolemedisinske vitenskapelige standarder kan lede til “å beskylde pærer for ikke å være epler eller smake likt som dem”.

Les mer

Mvafribehandlings innspill til representantforslaget

Sendt 05.01.2021 til Helse- og omsorgskomiteen: Skriftlige innspill til representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser
Vi er dypt bekymret for at det ikke vil bli tatt tilstrekkelig hensyn til pasientenes / brukernes behov i den videre prosessen for å avklare hvem som får mvaunntak i fremtiden

Les mer

Fjerning av mva-fritak for alternativ behandling er et feilgrep

Debattartikkel av Lise Bjarkli:
Jeg stiller meg undrende til meget i saken: Er målet for Storting og Regjering inntekter eller helse? Bør ikke helsespørsmål behandles innen helseområdet fremfor som et salderingspunkt på finansbudsjettet? Jeg håper du vil lytte til mitt innspill i saken, gitt at målet er mer og bedre helse i det norske samfunn.

Les mer

Demonstrasjon fremfor Stortinget 9. desember

HOVEDTALER: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), medlem av Arbeid- og sosialkomiteen TALE: Stortingsrepresentant Kari Kjos (FrP), medlem av Helse- og omsorgskomiteen KONFERANSIER: Jostein Odland APPELLER – Mvafribehandling – Lidia I. …

Les mer